Lista mailingowa

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

Plan wynikowy klasa 5 Plan wynikowy klasa 5

Jesteś tu: » JĘZYK POLSKI » Plan wynikowy klasa 5


Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”

 

                       
  

Środki    dydaktyczne

  

(Dział    programowy)

  
  

Numer i    temat lekcji

  
  

Teksty z    podręcznika

  
  

Zagadnienia

  
  

Wymagania    podstawowe

  

Uczeń:

  
  

Wymagania    ponadpodstawowe

  

Uczeń:

  
  

Standardy

  
  

Liczba    godzin

  

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe   wędrówki

B: Nadchodzi jesień, Wrześniowe i   październikowe wędrówki po Polsce

s. 9–11, 59

1.

Wspomnienia z wakacji

- „Rady dla opowiadających”

- Julian Tuwim, „Strofy o późnym   lecie”

zasady poprawnego opowiadania,  porównanie,    strofa

- opowiada o wydarzeniach z wakacji

- wyszukuje w wierszu przymiotniki   określające rzeczowniki

- zna pojęcia: porównanie, strofa

- opisuje miejsca przedstawione w poszczególnych   strofach

- wskazuje w utworze porównania

- tworzy z podanych fragmentów   rymowane przysłowia dotyczące jesieni

- opowiada o wydarzeniach z wakacji   w poprawny i interesujący sposób

- uzasadnia trafność tytułu „Strofy   o późnym lecie”

- przedstawia treść wiersza z   uwzględnieniem opisanych w nim zapachów i kolorów

- wskazuje w utworze strofy, których treść wiąże się   z zamieszczoną ilustracją

- wyjaśnia   sformułowanie poetyckie

- odszukuje w różnych źródłach   informacje na temat Bieszczad i zamku Czocha

1.1
  1.2

2.2
  3.4
  4.1

2

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Formy wypowiedzi

s. 71–74

2.

Opowiadam różne historie

 

opowiadanie, budowa opowiadania,   narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa, plan opowiadania

- opowiada treść tekstu   na podstawie podanych pytań

- wie, co to jest opowiadanie i z   jakich części się składa

- wymienia rodzaje narracji

- rozpoznaje narrację   pierwszoosobową i trzecioosobową

- przekształca plan w opowiadanie

- redaguje opowiadanie na zadany   temat, korzystając z podanych wskazówek

- rozpoznaje prawidłowo napisane   początki i zakończenia opowiadania

- przekształca plan w opowiadanie,   uwzględniając reguły kompozycyjne i językowe

- redaguje ciekawe opowiadanie na   zadany temat, przestrzegając zasad kompozycyjnych i językowych oraz stosując   bogate słownictwo

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

1

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Formy wypowiedzi

s. 64–66

3.

Do czego służy instrukcja?

 

instrukcja

- zna pojęcie: instrukcja

- rozpoznaje instrukcję wśród   innych tekstów

- redaguje określone instrukcje z   uwzględnieniem najważniejszych zasad konstruowania tej formy wypowiedzi

- redaguje określone instrukcje,   poprawne pod względem gramatycznym, stylistycznym i ortograficznym

2.1

2.3

2.5

1

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe   wędrówki

B: Nadchodzi jesień

s. 12–13

4.

Na grzyby

- Adam Mickiewicz, „Grzybobranie”

postać Adama Mickiewicza, epitet,   porównanie, funkcja epitetu i porównania

- tworzy notatkę na temat grzybów,   korzystając z fotografii oraz cytatów z utworu

- zna pojęcia: epitet, porównanie

- wyszukuje w tekście porównania i   epitety

- wie, kim był Adam Mickiewicz

- wyjaśnia, jaką funkcję w utworze   pełnią epitety i porównania

- wyraża swoją opinię na temat   zalet zbierania grzybów

1.1

1.2

3.4

1

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe   wędrówki

B: Nadchodzi jesień

s. 14–16

5.

Nowa szkoła Sary

- Frances Eliza Hodgson Burnett,   „Pierwszy dzień w nowej szkole”

postać   Frances Elizy Hodgson Burnett, bohater literacki

- wie, kim jest bohater literacki

- opowiada o zachowaniu bohaterki   tekstu

- przedstawia treść utworu

- tworzy poprawne   związki wyrazowe z podanych słów

- układa zdania z wybranymi   związkami wyrazowymi

- wie, kim była Frances Eliza   Hodgson Burnett

- przedstawia główną bohaterkę   tekstu, uwzględniając cechy osobowości i wydarzenia z życia dziewczynki

- ocenia postępowanie wskazanej   postaci literackiej

- uzasadnia opinię dotyczącą   stosowania reguł kulturalnej rozmowy

1.1

1.2

2.2

3.4

1

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Formy wypowiedzi

s. 81–83

6.

Streszczam teksty

 

streszczenie,  cechy streszczenia

- opowiada w skrócie wydarzenia   przedstawione w tekście

- zna pojęcie: streszczenie

- streszcza krótką lekturę szkolną   z uwzględnieniem najważniejszych zasad konstruowania tej formy wypowiedzi

- pisze streszczenia mitów,   korzystając z tytułów nadanych poszczególnym akapitom tekstu lub z odpowiedzi   udzielonych na pytania do utworu

- wymienia najważniejsze cechy   streszczenia

- pisze streszczenie krótkiej   lektury szkolnej poprawne pod względem gramatycznym, stylistycznym i   ortograficznym

1.1

2.1

2.3

2.5

1

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Formy wypowiedzi

s. 61–63

7.

Sporządzam przepis

 

przepis

- wie, jakie informacje powinien   zawierać przepis

- redaguje przepis na ulubione   danie z uwzględnieniem najważniejszych zasad konstruowania tej formy   wypowiedzi

- układa przepisy na wykonanie   określonych przedmiotów, korzystając z podanego słownictwa

- redaguje przepis na ulubione   danie, uwzględniając reguły gramatyczne, stylistyczne i ortograficzne

- układa przepis na wymyśloną   potrawę i nadaje jej nazwę

2.1

2.3

2.5

1

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe   wędrówki

B: Nadchodzi jesień

s. 17

 

Słownik języka polskiego

8.

Przepis na pogodny nastrój w czasie   słoty

- Stanisław Grochowiak, „Na słotę”

porównanie, wyrazy pokrewne

- odszukuje w słowniku   języka polskiego znaczenie wyrazu słota

- wskazuje w wierszu porównanie

- zna pojęcie: wyraz pokrewny

- podaje wyrazy   pokrewne do wymienionych słów

- pisze wypowiedź na zadany temat

- wyjaśnia   sformułowania poetyckie

- pisze wyczerpującą wypowiedź na   zadany temat, stosując bogate słownictwo

1.1

1.2

2.1

1

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe   wędrówki

B: Nadchodzi jesień

s. 18–19

 

Słownik języka polskiego

9.

Parasol dobry na słońce i słotę

-   Peter James, Nick Thorpe, „Parasol”

praca z mapą, z osią czasu i z   ilustracją

- opisuje przedmiot widoczny na   ilustracji

- odszukuje w słowniku   języka polskiego znaczenie wyrazów występujących w tekście

- wskazuje na podstawie tekstu   prawidłowe dokończenia zdań

- zaznacza na mapie trasę opisaną w   utworze

- określa, które wydarzenia   przedstawione w tekście miały miejsce w latach zaznaczonych na osi czasu

1.1

1.3

1.4

2.1

2.2

2.5

4.1

1

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe   wędrówki

B: Szkolne sprawy

s. 20–21

10.

Moje marzenia

- Joanna Kulmowa, „Marzenia”

osoba mówiąca w wierszu, nastrój   wiersza, wyrazy pokrewne

- określa, kim jest osoba mówiąca w   wierszu

- zna pojęcie: nastrój wiersza

- określa nastrój wiersza,   korzystając z podanych przymiotników

- opowiada o swoim największym   marzeniu

- podaje wyrazy   pokrewne do wskazanego słowa

- redaguje ogłoszenie informujące o   szkolnej uroczystości

- odpowiada, czy można   jednoznacznie określić nastrój wiersza, i popiera swoje zdanie odpowiednimi   argumentami

- interesująco i wyczerpująco   opowiada o swoim największym marzeniu

- wyjaśnia   sformułowanie poetyckie

- uzasadnia stwierdzenie dotyczące   roli szkoły

- wyraża swoją opinię na temat   nauki w szkole

- wyjaśnia znaczenie słów optymizm   i pesymizm

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.4

1

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Jak się porozumiewamy?

s. 4–6

11.

Umiem przepraszać

 

zasady używania słowa przepraszam,   dialog

- wie, w jakich sytuacjach użyć   słowa przepraszam

- układa wypowiedzi z wyrazem przepraszam,   odpowiednie do sytuacji przedstawionych na ilustracjach

- wskazuje wypowiedź stanowiącą   szczere i grzeczne przeprosiny

- redaguje dialog z użyciem słowa przepraszam

1.1

2.2

2.5

5.1

1

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe   wędrówki

B: Szkolne sprawy

s. 21–25

 

Słownik języka polskiego

12.

Żartobliwie o zasadach   ortograficznych

- Hanna Ożogowska, „Sposób na   ortografię”

- Roman Pisarski, „Dlaczego?”

postać Hanny Ożogowskiej, świat   przedstawiony, rym

- głośno i wyraźnie czyta teksty

- wie, z jakich elementów składa   się świat przedstawiony

- wskazuje elementy świata   przedstawionego w tekście „Sposób na ortografię”

- odszukuje w tekście   „Sposób na ortografię” informacje dotyczące przebiegu rozmowy bohaterów

- wyjaśnia znaczenie   wyrażeń i zwrotów występujących w tekście „Sposób na ortografię”

- zna pojęcie: rym

- opowiada o sytuacji   przedstawionej w wierszu

- określa rodzaj rzeczownika   występującego w związkach z liczebnikiem

- czyta teksty z poprawną   artykulacją i odpowiednią intonacją

- wie, kim była Hanna Ożogowska

- opowiada o świecie przedstawionym   w tekście „Sposób na ortografię”

- wyraża własne zdanie na temat   nauki ortografii i odpowiednio je uzasadnia

- tworzy związki rzeczownika z   liczebnikiem

- pisze krótkie opowiadanie na   zadany temat

1.1

1.2

2.1

2.5

3.4

4.1

2

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Jak się porozumiewamy?

s. 7–8

13.

Mówię prawdę, nie kłamię

 

prawda i kłamstwo, znaczenie   mówienia prawdy

- ocenia zachowanie bohaterów   tekstów

- wie, jak nazywa się człowiek   mówiący nieprawdę

- uzasadnia swoją opinię na temat   zachowania bohaterów

- wyjaśnia, czym jest prawda, a   czym kłamstwo

- zna przysłowia dotyczące   prawdy  i kłamstwa

1.1

3.4

1

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Formy wypowiedzi

s. 87–90

14.

Opis przeżyć

 

opis przeżyć, elementy opisu   przeżyć

- krótko określa swoje samopoczucie

- wie, jakie informacje powinien   zawierać opis przeżyć

- tworzy związki wyrazowe dotyczące   uczuć

- określa odczucia postaci   ukazanych na ilustracjach

- opisuje swoje przeżycia w   określonych sytuacjach, korzystając z podanego słownictwa

- wyczerpująco opisuje swoje   samopoczucie, stosując bogate słownictwo

- podaje przyczyny przeżyć postaci   opisanej w tekście

- nazywa uczucia towarzyszące   bohaterowi

- szczegółowo opisuje swoje   przeżycia w określonej sytuacji z uwzględnieniem reguł kompozycyjnych,   gramatycznych, stylistycznych i ortograficznych

- sporządza opis przeżyć w 3. os.,   związanych z podaną sytuacją

1.1

2.1

2.3

2.5

1

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe   wędrówki

B: Szkolne sprawy

s. 25–27

 

Słownik języka polskiego

15.

„Męki przed tablicą” – opis przeżyć

- Edmund Niziurski, „Męki przed   tablicą”

opowiadanie, akapit, porównanie

- odszukuje w tekście informacje   dotyczące bohatera tekstu

- zna pojęcie: akapit

- wskazuje akapity w tekście

- wyszukuje porównania w określonym   akapicie tekstu

- układa zdania ze   związkami wyrazowymi dotyczącymi stresu

- wyjaśnia sformułowania poetyckie

- tłumaczy własnymi słowami, co   oznacza wyraz stres

- wyraża i uzasadnia swoją opinię   na temat odpowiadania przy tablicy

- opowiada o sposobach radzenia   sobie w stresujących sytuacjach, odwołując się do własnych doświadczeń

- układa dalszy ciąg historii   opisanej w tekście

1.1

2.1

2.2

2.3

2.5

3.4

4.1

1

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe   wędrówki

B: Szkolne sprawy

s. 27–28

 

Słownik języka polskiego

Encyklopedia

16.

Czy łatwo jest zdać egzamin?

- Jerzy Jesionowski, „Egzamin”

zasady pisowni wielką literą   rzeczowników własnych

- przedstawia sytuację opisaną w   wierszu

- odpowiada na pytania   z zakresu historii i przyrody związane z treścią wiersza, korzystając z   encyklopedii

- odszukuje w słowniku   języka polskiego znaczenie wyrazu świszczypała

- wie, co to są rzeczowniki własne

- zna zasady dotyczące pisowni nazw   własnych

- określa charakter utworu,   korzystając z podanych określeń

- wypisuje z wiersza nazwy własne

- samodzielnie   odpowiada na pytania z zakresu historii i przyrody, związane z treścią   wiersza

- właściwie odczytuje wymowę   wiersza

1.1

2.2

4.1

1

Podręcznik do nauki o języku cz. II

R: Formy wypowiedzi

s. 57–60

17.

Uczę się pisać sprawozdanie

 

sprawozdanie, cechy dobrego   sprawozdania

- opowiada o wybranym   wydarzeniu, korzystając z pytań

- wie, jakie informacje powinno   zawierać sprawozdanie

- pisze krótkie sprawozdania na   określone tematy, korzystając z wybranych wyrazów i wyrażeń, zgromadzonych   informacji oraz ilustracji

- wie, w jakim celu pisze się   sprawozdanie

- zna cechy dobrego sprawozdania

- pisze sprawozdania na określone   tematy, przestrzegając zasad kompozycyjnych, gramatycznych, stylistycznych i   ortograficznych

- zdaje dokładną relację z lekcji,   w której uczestniczy

2.1

2.2

2.3

2.5

1

Podręcznik do literatury

R: Wrześniowe i październikowe   wędrówki

B: Szkolne sprawy

s. 29–30

 

Encyklopedia

18.

Jak skutecznie się uczyć?

- Jarosław Rudniański, „Chcę   wszystko wiedzieć”

encyklopedia, baśń, fantastyka

- wie, co to jest encyklopedia

- wskazuje w opowiadaniu elementy   fantastyczne

- odpowiada na pytania dotyczące   bohatera

- wie, czym charakteryzuje się baśń

- czyta tekst głośno i wyraźnie

- wypisuje z tekstu wyrazy z ó   niewymiennym

- wskazuje podobieństwa między   tekstem „Chcę wszystko wiedzieć” a baśnią

- czyta tekst głośno i wyraźnie, z   właściwą intonacją i zaangażowaniem, oddając uczucia bohatera

- objaśnia znaczenie związku   wyrazowego chodząca encyklopedia

1.1

1.2

1

Podręcznik   do literatury

R:   Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: W   krainie mitów s. 31–32

 

Słownik   języka polskiego

19.

Z wizytą   na Olimpie

- Nikos   Chadzinikolau, „Bogowie”

bogowie   greccy, atrybut

-   odczytuje dane z mapy Europy

-   odszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie wyrazu monoteizm

- zna   pojęcie: atrybut

-   wypisuje z tekstu informacje na temat bogów greckich

-   odczytuje z ilustracji atrybuty dzieci Zeusa

- zna   pojęcia: monoteizm i politeizm

- wie,   czym dla starożytnych Greków był Olimp

-   opowiada o bogach greckich na podstawie tekstu i ilustracji

1.1

1.4

4.1

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R: Formy   wypowiedzi

s. 67–70

20.

Chcę coś   zaplanować

 

plan,   plan ramowy i szczegółowy, cel pisania planu

- wie,   co zawiera plan

-   planuje czynności na dany tydzień

-   zamienia zdania na równoważniki zdań

-   wymienia rodzaje planu wydarzeń

- układa   ramowy plan wydarzeń opisanych w tekście i przedstawionych w komiksie

- wie, w   jakim celu pisze się plan

- układa   ramowe plany wydarzeń opisanych w tekście i przedstawionych w komiksie,   dbając o poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną

- tworzy   szczegółowy plan wydarzeń do przeczytanego opowiadania

1.1

2.1

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: W   krainie mitów

s. 33–35

21.

Symboliczne   znaczenie lotu Ikara

- Jan   Parandowski, „Mit o Dedalu i Ikarze”

 

Dzieła sztuki pod lupą:

- Pieter Bruegel starszy, „Krajobraz z upadkiem   Ikara”

- Marc   Chagall, „Upadek Ikara”

postać   Jana Parandowskiego, plan wydarzeń, opis obrazu, notka biograficzna

- układa   plan wydarzeń przedstawionych w tekście

- krótko   opowiada treść mitu

- odszukuje w tekście informacje dotyczące głównych bohaterów

-   charakteryzuje bohaterów mitu, korzystając z podanego słownictwa

-   określa, co przedstawiają obrazy

i jakie   budzą emocje

- wie,   kim był Jan Parandowski

-   barwnie i szczegółowo opowiada treść mitu

-   tłumaczy sens wyrażenia ikarowe loty

-   wyjaśnia sformułowanie poetyckie

-   wyczerpująco opisuje obrazy, używając pojęć plastycznych

-   porównuje obraz z treścią mitu

-   sporządza notkę biograficzną dotyczącą Marca Chagalla, korzystając z różnych   źródeł informacji

1.1

1.2

2.1

2.2

2.5

3.4

4.1

1

Podręcznik   do literatury

R:   Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: W   krainie mitów s. 36–38

 

Słownik   języka polskiego

22.

Prace   Heraklesa

- Jan   Parandowski, „Herakles”

mit,   mitologia, atrybut

- odszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie wyrazów herkules,   herkulesowy

-   wskazuje poprawne dokończenia zdań dotyczących tekstu

- wie,   co to jest mit i mitologia

-   wskazuje w tekście cechy charakterystyczne dla mitu

- podaje   co najmniej jeden atrybut bohatera tekstu

-   opowiada o jednej z prac Heraklesa opisanej w tekście

-   objaśnia swoimi słowami sens wyrażenia stajnia Augiasza

-   wyjaśnia, jak wiążą się z wymienionymi bogami ich atrybuty

-   przypisuje atrybuty sobie i członkom swojej rodziny

- wie,   kim była Pytia

1.1

1.2

4.1

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R: Formy   wypowiedzi

s. 84–86

23.

Co lub   kogo można opisywać?

 

opis,   rodzaje opisu (opis krajobrazu, opis postaci, opis obrazu), elementy opisu   postaci

- krótko   opisuje krajobraz widoczny na zdjęciu

- podaje   przymiotniki dotyczące określonych elementów wyglądu postaci ukazanej na   ilustracji

- wie,   co to jest opis i jakie są elementy opisu krajobrazu, dzieła sztuki oraz   postaci

-   sporządza krótki opis określonej postaci, zgodny z najważniejszymi zasadami   konstruowania tej formy wypowiedzi

-   wykonuje dowolną techniką pracę plastyczną ilustrującą podany opis

-   barwnie i szczegółowo opisuje krajobraz widoczny na fotografii

- zna   wyrażenia typowe dla opisu krajobrazu lub dzieła sztuki

-   opisuje wygląd i zachowanie postaci ukazanych na obrazie „Bitwa pod   Grunwaldem” Jana Matejki

-   sporządza szczegółowy opis postaci, uwzględniając wszystkie niezbędne   informacje i stosując bogate słownictwo

1.1

2.1

2.3

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: W   krainie mitów s. 39–40

 

Słownik   języka polskiego

Lidia   Winniczuk, „Słownik kultury antycznej”

Władysław   Kopaliński, „Słownik mitów i tradycji kultury”

24.

Co   przydarzyło się Syzyfowi?

- Jan   Parandowski, „Mit o Syzyfie”

mit,   mitologia, związek frazeologiczny

-   odszukuje w tekście informacje o głównym bohaterze

- wie,   co to jest związek frazeologiczny

- odszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie związku   frazeologicznego syzyfowa praca

- formułuje   pytania odnoszące się do postaci mitycznej

-   redaguje krótką notatkę dotyczącą tematyki mitów

-   opowiada o wierzeniach Greków dotyczących świata podziemnego, odwołując się   do treści mitu i „Ciekawostki”

- wyjaśnia na podstawie kontekstu znaczenie związku frazeologicznego syzyfowa   praca

- wyraża   i uzasadnia swoją opinię na temat kary poniesionej przez Syzyfa

- wciela   się w rolę mitycznej postaci i odpowiada na pytania dotyczące jej życia

1.1

2.2

3.4

4.1

1

Podręcznik   do literatury

R:   Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: W   krainie mitów

s. 41–43

 

Jan   Parandowski, „Mitologia”

Wanda   Markowska, „Mity Greków i Rzymian”

Lidia   Winniczuk,„Słownik kultury antycznej”

25.

Dobroczyńca   ludzkości

- Nikos   Chadzinikolau, „Prometeusz”

mit, mitologia, prometeizm, heros

- czyta   fragment mitu z podziałem na role

-   zwięźle opowiada o wydarzeniach opisanych w micie

-   wyszukuje w tekście informacje dotyczące głównego bohatera

- wie,   kim byli herosi

- tworzy   wspólnie z innymi uczniami folder na temat wybranej postaci mitologicznej,   korzystając z różnych źródeł informacji

-   opowiada, w jaki sposób mit o Prometeuszu tłumaczy pochodzenie człowieka

- wyraża   swoją opinię na temat Prometeusza i uzasadnia ją

-   wyjaśnia pochodzenie i znaczenie pojęcia prometeizm oraz związku   frazeologicznego puszka Pandory

-   aktywnie uczestniczy w przygotowaniu folderu na temat wybranej postaci   mitologicznej, wykazując się zaangażowaniem i pomysłowością

-   porównuje posągi greckiej i rzymskiej bogini, przedstawione na fotografiach

1.1

1.2

3.4

4.1

1

Podręcznik   do literatury

R:   Wrześniowe i październikowe wędrówki

B:   Bohaterowie naszych lektur zdobywają wykształcenie

s. 44–48

 

Słownik   języka polskiego

Słownik   wyrazów bliskoznacznych

26.

Tajemniczy   pierścień

-   William Makepeace Thackeray, „O tym, jak się książę Lulejka zmienia”

postać   Williama Makepeace’a Thackeraya, wydarzenia realistyczne i fantastyczne, plan   wydarzeń, opowiadanie, opis postaci, wyrazy bliskoznaczne

-   wymienia magiczne przedmioty pojawiające się w baśniach i przedstawia ich   właściwości

- odszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie wyrazów   występujących się w tekście

-   znajduje w tekście informacje na temat bohatera

-   opisuje bohatera tekstu, korzystając z wybranych określeń

-   opowiada dzieje bohatera tekstu według sporządzonego planu

-   wskazuje w tekście wydarzenia realistyczne i fantastyczne

- dzieli   podane określenia bohatera na pozytywne i negatywne

-   odszukuje w słowniku wyrazów bliskoznacznych synonimy określeń bohatera   tekstu

-   opowiada wymyśloną historię na zadany temat, wykorzystując podane słownictwo

- wie,   kim był William Makepeace Thackeray

- układa   szczegółowy plan wydarzeń opisanych w tekście z uwzględnieniem reguł   gramatycznych, stylistycznych i ortograficznych

-   barwnie i szczegółowo opisuje bohatera tekstu, stosując bogate słownictwo

-   wyjaśnia, jak rozumie podane przysłowie dotyczące nauki

1.1

1.2

2.1

2.2

3.4

4.1

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Jak   się porozumiewamy?

s. 9–11

27.

Zapraszam   i składam życzenia

 

zaproszenie   i jego elementy, życzenia

- wie,   jakie informacje należy uwzględnić w zaproszeniu

-   odróżnia zaproszenie od ogłoszenia i zawiadomienia

- zna   zasady pisowni zwrotów grzecznościowych

-   redaguje tekst zaproszenia, uwzględniając wszystkie niezbędne informacje

-   rozpoznaje zwroty używane przy składaniu życzeń

-   redaguje tekst życzeń

-   redaguje oryginalne życzenia, stosując bogate słownictwo

-   projektuje zaproszenie ciekawe pod względem graficznym i tekstowym

-   stosuje zasady pisowni zwrotów grzecznościowych

2.1

2.3

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R: Wrześniowe   i październikowe wędrówki

B:   Bohaterowie naszych lektur zdobywają wykształcenie

s. 49–51

28.

Kłopoty   rudowłosej Ani

- Lucy   Maud Montgomery, „Gilbert w szkole”

postać   Lucy Maud Montgomery, bohater pierwszoplanowy i drugoplanowy, opis postaci

- wie,   kim jest bohater pierwszoplanowy i drugoplanowy

-   wymienia postacie występujące w tekście i wskazuje wśród nich bohaterów   pierwszoplanowych i drugoplanowych

-   redaguje opis postaci, korzystając z określeń wypisanych z tekstu

- wie,   kim była Lucy Maud Montgomery

-   przedstawia uczucia bohaterki tekstu

-   redaguje barwny i szczegółowy opis postaci

- wyraża   i uzasadnia swoją opinię na temat zachowania bohaterów tekstu

- ocenia   postępowanie bohaterki tekstu

- układa   rymowankę będącą przeprosinami

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.4

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Jak   się porozumiewamy?

s. 12–14

29.

Porozumiewam   się z innymi

 

ustne i   pisemne formy porozumiewania się, nadawca i odbiorca, dialog, e-mail, list,   kartka pocztowa

-   wymienia ustne i pisemne formy porozumiewania się

- zna i   stosuje zasady adresowania e-maila oraz kartki pocztowej

-   redaguje tekst e-maila

- układa   dialog, który mógłby być rozmową telefoniczną

-   przekształca treść listu na treść kartki pocztowej

-   redaguje tekst e-maila, poprawny pod względem gramatycznym, stylistycznym i   ortograficznym

-   stosuje zasady prawidłowego zapisu dialogu   

2.1

2.3

2.5

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Czy   już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 15–18

30.

Sprawdź   swoją wiedzę i umiejętności

 

zasady   używania słowa przepraszam, prawda i kłamstwo, zaproszenie,  życzenia, ustne i pisemne formy   porozumiewania się, list

- wie, w   jakich sytuacjach używa się słowa przepraszam

- zna   różnicę pomiędzy prawdą a kłamstwem

-   wymienia informacje, jakie powinno zawierać zaproszenie

- wie, w   jakich sytuacjach składa się życzenia

-   wymienia formy porozumiewania się

-   odróżnia przeprosiny od innych form porozumiewania się

-   redaguje tekst zaproszenia oraz życzeń zgodnie z zasadami konstruowania tych   form wypowiedzi

- wie, z   jakich elementów składa się list

-   redaguje oryginalne i ciekawe zaproszenia oraz życzenia, poprawne pod   względem gramatycznym,  stylistycznym i   ortograficznym

-   redaguje fragment listu, dbając o spójność tekstu oraz poprawność   gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną

1.1

2.1

2.2

2.3

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Wrześniowe i październikowe wędrówki

B:   Bohaterowie naszych lektur zdobywają wykształcenie

s. 52–53

31.

Interpretuję   obraz

- Jean Baptiste Siméon Chardin, „Guwernantka”
  - Maria Poprzęcka, „Guwernantka”

interpretacja,   opis obrazu

-   opowiada o sytuacji przedstawionej na obrazie

-   opisuje ubiór postaci widocznych na obrazie

-   określa kolorystykę dzieła

-   barwnie i szczegółowo opisuje obraz, stosując pojęcia plastyczne

-   wyjaśnia własnymi słowami znaczenie wyrazu interpretacja

- wyraża   swoją opinię na temat treści obrazu i odpowiednio ją uzasadnia

-   prawidłowo odczytuje wymowę obrazu

-   opowiada o dalszych losach postaci widocznych na obrazie

-   wymienia zalety zwiedzania muzeów w towarzystwie przewodnika

1.1

2.1

2.3

2.22.5

3.4

 

1

Podręcznik   do literatury

R:   Wrześniowe i październikowe wędrówki

B:   Pisownia wyrazów z ó i u

s. 54–56

32.

Ortografia   nie jest trudna

- Ewa   Tarnowska, „Królik”

zasady   pisowni wyrazów z ó i u, rym, wyraz pokrewny, zdrobnienie,   opowiadanie

- zna   zasady pisowni wyrazów z ó i u

-   wypisuje z wiersza wyrazy z ó i u

-   wskazuje w utworze rymy

- tworzy   określone formy podanych wyrazów z ó

-   wskazuje litery, na które wymienia się ó w innych formach danego   wyrazu lub w wyrazach pokrewnych

- układa   zdania z wymienionymi czasownikami z u

- tworzy   zdrobnienia o podanych zakończeniach, zawierających u

-   stosuje zasady pisowni wyrazów z ó i u

- układa   krótkie opowiadanie z wyrazami z wiersza zawierającymi ó i u

1.1

1.2

2.1

2.2

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Czy   już wiesz?, Czy już potrafisz?, To wiem!, To potrafię!, Sprawdź swoją wiedzę   i umiejętności

s.   57–58, 60–61

33.

Sprawdź   swoją wiedzę i umiejętności

- Autor   nieznany, „Ikar spadający z nieba”

strofa,   funkcja epitetu i porównania, akapit, encyklopedia, mit, mitologia, związek   frazeologiczny, bohater pierwszoplanowy i drugoplanowy, atrybut, zasady   pisowni wyrazów z ó i u, opis obrazu,

rzeczownik   pospolity i własny, wyraz pokrewny

- zna   pojęcia: strofa, akapit, encyklopedia, mit, mitologia, bohater   pierwszoplanowy, bohater drugoplanowy, atrybut

- wie,   jak należy odczytywać związki frazeologiczne

- zna   zasady pisowni wyrazów z u  i ó

-   wyjaśnia na podstawie treści mitu o Dedalu i Ikarze przyczyny wydarzenia   ukazanego na obrazie

-   wymienia elementy krajobrazu oraz postacie przedstawione na obrazie

-   wskazuje prawidłowe dokończenia zdań dotyczących tekstu

-   dopasowuje rzeczowniki pospolite do nazw własnych występujących w tekście

- odszukuje   w tekście wyraz pokrewny do podanego słowa

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie związków frazeologicznych   dotyczących mitologii

- używa   pojęć: wydarzenie realistyczne, bohater drugoplanowy, uzupełniając zdania   dotyczące treści mitu

- pisze   krótką wypowiedź na zadany temat

-   stosuje pojęcia: strofa, akapit, encyklopedia, mit, mitologia, bohater   pierwszoplanowy, bohater drugoplanowy, atrybut

-   wyjaśnia funkcje epitetu i porównania w utworze literackim

-   barwnie i szczegółowo opisuje obraz, stosując pojęcia plastyczne

- pisze   wyczerpującą wypowiedź na zadany temat, poprawną pod względem gramatycznym,   stylistycznym i ortograficznym

-   stosuje zasady pisowni wyrazów z ó i u

1.1

1.2

2.1

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Święta   smutne i radosne, Listopadowe i grudniowe wędrówki po Polsce

s.   63–65, 113

34.

Wspomnienia   o tych, którzy odeszli na zawsze

-   Urszula Kozioł, „Pożegnanie z dziadziem”

zdrobnienie,   opis, nastrój wiersza

-   przedstawia swoje wspomnienia związane z bliską, zmarłą osobą

-   określa tematykę i nastrój wiersza

-   wskazuje w wierszu fragmenty dotyczące śmierci dziadka

-   wyszukuje w wierszu zdrobnienia

-   opisuje wygląd żubra na podstawie fotografii

-   przygotowuje prezentację na temat znanej, zmarłej w ostatnich latach osoby

-   opowiada treść wiersza

-   tłumaczy rolę zdrobnień w utworze

-   wyjaśnia sformułowanie poetyckie

-   wykonuje ilustrację do wiersza techniką kolażu

-   odszukuje w różnych źródłach informacje na temat Puszczy Białowieskiej i   Wrocławia

1.1

1.2

2.1

3.4

4.1

2

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach   mowy?

s. 19–25

 

Słownik języka polskiego

35.

Co już wiem o czasowniku?

 

czynności i stany, czasownik,   pytania czasownika, formy osobowe i nieosobowe czasownika, bezokolicznik, osoba,   liczba, czasy i rodzaje czasownika

- wie, co nazywa czasownik i na   jakie pytania odpowiada

- wyszukuje w tekście czasowniki

- nazywa czynności przedstawione na   ilustracji, używając form osobowych czasownika

- odmienia czasowniki przez osoby i   liczby w czasie teraźniejszym

- określa osobę i liczbę   czasowników

- rozpoznaje bezokoliczniki w   tekście

- tworzy formy osobowe od   bezokoliczników

- wie, przez jakie czasy i rodzaje   odmienia się czasownik

- układa krótki tekst z   czasownikami wypisanymi z opowiadania

- odróżnia czynności od stanów

- tłumaczy różnicę między osobowymi   a nieosobowymi formami czasownika

- wyjaśnia, co to jest   bezokolicznik

- określa czas i rodzaj podanych   czasowników

- odmienia czasownik przez czasy i   rodzaje

1.1

2.5

2

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Święta smutne i radosne

s. 65–68

36.

6 grudnia – mikołajki

- Hanna Ożogowska, „Mikołajki”

opis przedmiotu, narrator

- czyta tekst z podziałem na role

- opisuje wybrany przedmiot,   używając wyłącznie przymiotników

- odszukuje w tekście informacje   dotyczące bohaterów i mikołajkowych upominków

- zna pojęcie: narrator

- wskazuje w tekście wypowiedzi   narratora

- opisuje prezent ostatnio   podarowany innej osobie

- uczestniczy w przygotowaniach   reklamy prezentu opisanego w tekście

- czyta tekst z podziałem na role,   z poprawną artykulacją i odpowiednią intonacją

- przygotowuje reklamę prezentu   opisanego w tekście, wykazując się zaangażowaniem i pomysłowością

- wyraża i uzasadnia swoją opinię   na temat dawania prezentów

- wykonuje mikołajkowy upominek

1.1

1.2

2.1

2.2

2.5

3.4

1

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Święta smutne i radosne

s. 69–72

 

Encyklopedia

37.

Moja Wigilia

- Marek Wawrzkiewicz, „Może być   malutka”
  - Jan Twardowski, „O opłatku”

- „Rady dla składających życzenia”

 

Dzieła sztuki pod lupą:

- Pieter Bruegel starszy, „Zimowy   krajobraz”

- Abel   Grimmer, „Zima”

podmiot liryczny, życzenia, opis   obrazu, porównanie

- czyta głośno wiersz, korzystając   z podanych wskazówek

- zna pojęcie: podmiot liryczny

- opisuje opłatek wigilijny

- wyszukuje w tekście „O opłatku”   porównania

- zna zasady pisania życzeń

- redaguje życzenia   bożonarodzeniowe, korzystając z podanych rad

- wskazuje podobieństwa i różnice   między obrazami

- czyta wiersz z poprawną artykulacją   i odpowiednią intonacją

- wyraża i uzasadnia swoją opinię   na temat świątecznych choinek

- wie, skąd się wywodzi i co   symbolizuje zwyczaj dzielenia się opłatkiem

- wykonuje kartkę świąteczną

- redaguje oryginalny i ciekawy   tekst życzeń bożonarodzeniowych, poprawny pod względem stylistycznym,   gramatycznym i ortograficznym

- barwnie i szczegółowo opisuje   wybrany obraz, stosując pojęcia plastyczne

- zestawia fragment wiersza z   jednym z obrazów i wskazuje między nimi podobieństwa

- odszukuje w encyklopedii   informacje na temat autora wybranego obrazu

1.1

1.2

2.1

4.1

2

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach   mowy?

s. 26–29

38.

Czynności zakończone i   niezakończone

 

czasowniki dokonane i niedokonane

- wie, o czym informują i na jakie   pytania odpowiadają czasowniki dokonane oraz niedokonane

- odróżnia czasowniki dokonane od   niedokonanych

- tworzy czasowniki dokonane od   niedokonanych

- stosuje czasowniki dokonane lub   niedokonane, odpowiednio do sytuacji

4.1

1

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach   mowy?

s. 30–33

39.

Czas przyszły prosty i złożony

 

forma prosta i złożona czasu   przyszłego, czasowniki dokonane i niedokonane

- odróżnia czasowniki dokonane od   niedokonanych

- wie, które czasowniki występują w   formie prostej, a które w formie złożonej czasu przyszłego

- odmienia czasownik dokonany i   niedokonany przez osoby i liczby w czasie przyszłym

- wypisuje z tekstu bezokoliczniki

- tworzy od bezokoliczników formy   czasu przyszłego złożonego

- redaguje SMS z użyciem   czasowników w formie prostej czasu przyszłego

- tworzy odpowiednie formy czasu   przyszłego od czasowników dokonanych i niedokonanych

- układa zdania z wybranymi formami   czasowników

2.1

2.5

1

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Tak było na początku

s. 73–75

40.

Jak było na początku?

- Jan Parandowski, „Stworzenie   świata”

- Aleksander Gieysztor,   „Powstanie świata”

wyraz bliskoznaczny, plan wydarzeń,   związek frazeologiczny, notatka w formie schematu, opowiadanie, drzewo   genealogiczne

- uzupełnia notatkę w formie   schematu dotyczącą tekstu

- wymienia synonimy   wskazanego słowa w kontekście podanego zdania

- układa plan wydarzeń opisanych w   micie słowiańskim

- przedstawia treść mitu na   podstawie sporządzonego planu

- uzupełnia związki frazeologiczne słowem niebo, użytym w odpowiedniej formie

- uzupełnia drzewo genealogiczne   bogów greckich

- opowiada o swoich wyobrażeniach   na temat chaosu

- sporządza notatkę na temat   wierzeń dawnych Słowian, korzystając z różnych źródeł informacji

- wyjaśnia znaczenie   związków frazeologicznych ze słowem niebo

- wyczerpująco i szczegółowo   opowiada wybraną historię o stworzeniu świata, posługując się informacjami   zamieszczonymi w postaci schematu

1.1

2.1

2.3

2.5

2

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Tak było na początku

s. 76–78

41.

Świat jest piękny

- „Świat stworzony przez Boga”

Biblia, opowiadanie

- odszukuje w tekście informacje na   temat stworzenia świata

- uzupełnia notatkę w formie   tabeli, dotyczącą poszczególnych dni stworzenia świata

- krótko opowiada o stworzeniu   świata, korzystając z informacji wypisanych z tekstu

- wie, co to jest Biblia

- wyjaśnia własnymi słowami   znaczenie pojęcia: błogosławieństwo

- wie, co zawiera Stary Testament i   Nowy Testament

- przedstawia i uzasadnia swoją   opinię na temat różnic między światem stworzonym przez Boga a światem   współczesnym

- barwnie i szczegółowo opowiada o   stworzeniu świata, stosując bogate słownictwo

- wykonuje ilustrację   przedstawiającą kolejne dni stwarzania świata

- proponuje przedmioty, które   uszczęśliwiłyby ludzkość, i nadaje im oryginalne nazwy

1.1

3.4

1

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Tak było na początku

s. 78–79

42.

Dziwny świat

- Joanna Kulmowa, „Człowiek żeby   patrzał”

- Czesław Niemen, „Dziwny   jest ten świat”

epitet, funkcja epitetu

- odszukuje w wierszu informacje na   temat cudów dokonanych przez Boga

- wypisuje z tekstu epitety

- wyjaśnia funkcję epitetów w   tekście

- przedstawia swoją opinię   dotyczącą treści wiersza

- wypowiada się na   temat piosenki Czesława Niemena

- tworzy dalszy ciąg wiersza,   stosując odpowiednie środki językowe

1.1

1.2

2.2

3.4

1

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Tak było na początku

s. 79–81

 

Słownik języka polskiego

43.

Jak wygląda raj?

- Anna Kamieńska, „Pierwsi ludzie w   raju”

postać Anny Kamieńskiej, związek   frazeologiczny, opis, porównanie, Biblia

- wyjaśnia, co to jest Biblia

- wyszukuje w tekście porównanie

- układa zdanie zgodne z treścią   utworu

- dokańcza podane zdania na   podstawie tekstu

- krótko przedstawia treść   fragmentu Biblii

- opisuje wygląd raju na podstawie   tekstu

- wyjaśnia znaczenie   związków frazeologicznych z wyrazem raj, korzystając ze słownika   języka polskiego

- wie, kim była Anna Kamieńska

- wyjaśnia sens porównania z tekstu

- porównuje opis raju w Biblii z   obrazem „Zwierzęta i ptaki w ogrodzie Edenu”

- wyczerpująco i szczegółowo   przedstawia treść fragmentu Biblii, stosując bogate słownictwo

- tłumaczy sens   wskazanego cytatu

- wyraża i uzasadnia swoje zdanie   na temat umieszczenia w raju drzewa wiadomości dobrego i złego

- przedstawia na ilustracji swoje   wyobrażenie raju

- odszukuje w albumach malarstwa   dzieła sztuki przedstawiające raj

- wyjaśnia swoimi słowami znaczenie   związków frazeologicznych zakazany owoc i w stroju adamowym

1.1

2.1

2.3

2.5

3.4

4.1

1

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach   mowy?

s. 34–35

44.

Odmiana czasownika przez rodzaje w   liczbie mnogiej

 

rodzaj męskoosobowy i   niemęskoosobowy czasownika

- uzupełnia zdania czasownikami w   określonej formie

- wie, przez jakie rodzaje odmienia   się czasownik w liczbie mnogiej

- odróżnia czasowniki w rodzaju   męskoosobowym od czasowników w rodzaju niemęskoosobowym

- wypisuje z tekstu czasowniki

- tworzy od bezokoliczników formy   męskoosobowe czasowników

- odmienia czasowniki przez rodzaje   w liczbie mnogiej

1.1

1

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach   mowy?

s. 36–38

 

Słownik poprawnej polszczyzny

Słownik języka polskiego

Słownik ortograficzny

45.

Trudne czasowniki w czasie   przeszłym

 

zasady pisowni w czasie przeszłym   czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ąć

- zna zasady pisowni w czasie   przeszłym czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ąć

- dopisuje bezokoliczniki do   czasowników w czasie przeszłym

- stosuje w zdaniach, w odpowiednim   rodzaju, czasowniki  zakończone w   bezokoliczniku na -ąć

- wie, że niektóre czasowniki   zakończone w bezokoliczniku na -ąć w czasie przeszłym mają dwie   poprawne formy

- tworzy poprawne formy czasu   przeszłego czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ąć

- odmienia czasowniki przez osoby,   liczby i rodzaje w czasie przeszłym

- korzystając ze słowników,   wskazuje czasowniki, które mają dwie poprawne formy w czasie przeszłym

4.1

1

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Szukam przyjaciela

s. 82–86

46.

Kto może być przyjacielem?

- Andrzej Bursa, „Jedenastoletni   zakochany”

- Jan Grabowski, „Muc, wróbel   beznogi”

- Stanisław Grabowski, „Rysunek”

dialog, narracja pierwszoosobowa i   trzecioosobowa, świat przedstawiony, narrator, plan wydarzeń, opis zwierzęcia

- układa przysłowia z rozsypanek   wyrazowych

- wyjaśnia sens wybranego   przysłowia

- wie, co to jest dialog

- przedstawia sytuacje opisane w   wierszach

- odszukuje w tekście Jana   Grabowskiego informacje na temat narratora i wróbla

- opowiada o świecie przedstawionym   w tekście „Muc, wróbel beznogi”

- odróżnia narrację pierwszoosobową   od trzecioosobowej

- układa plan wydarzeń opisanych w   tekście Jana Grabowskiego

- przedstawia najważniejsze wydarzenia   opisane w tekście „Muc, wróbel beznogi” na podstawie sporządzonego planu

- wyjaśnia znaczenie słowa rozterki

- wskazuje określenia oddające stan   duszy chłopca występującego w wierszu „Jedenastoletni zakochany”

- tłumaczy, jak rozumie   sens wskazanych fragmentów tekstów

- opisuje narratora opowiadania   „Muc, wróbel beznogi”

- barwnie i szczegółowo opowiada   treść tekstu Jana Grabowskiego na podstawie sporządzonego planu wydarzeń

- opisuje wygląd i zachowanie   wróbla z opowiadania „Muc, wróbel beznogi”

- tworzy atlas ptaków, korzystając   z różnych źródeł informacji

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

3

Podręcznik do literatury

R: Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Szukam przyjaciela

s. 87–90

47.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się   w biedzie

- Adam Mickiewicz,  „Przyjaciele”

- Ignacy Krasicki, „Przyjaciele”

postać Ignacego Krasickiego, morał,   opowiadanie

- opowiada z perspektywy jednego z   bohaterów, wykorzystując podane słownictwo, przygodę opisaną w utworze Adama   Mickiewicza

- wskazuje dokończenia zdań zgodne   z treścią utworu Adama Mickiewicza

- dopasowuje wypowiedzi bohaterów   tekstu Adama Mickiewicza do poszczególnych scen komiksu

- przedstawia własnymi słowami   treść wiersza Ignacego Krasickiego

- wie, co to jest morał

- wyjaśnia morał, który można   odczytać z tekstu Ignacego Krasickiego

- wie, kim był Ignacy Krasicki

- wie, co oznacza słowo manowce   i wyjaśnia zwroty: zejść na manowce,   zwieść kogoś na manowce

- barwnie i z zaangażowaniem   opowiada przygodę opisaną w utworze Adama Mickiewicza z perspektywy jednego z   bohaterów, sugestywnie wcielając się w rolę postaci

- wyraża i uzasadnia swoją opinię   na temat pomocy ze strony przyjaciół

- wskazuje podobieństwa między   utworami Adama Mickiewicza i Ignacego Krasickiego

- ocenia postępowanie bohaterów obu   wierszy

1.1

1.2

3.4

1

Podręcznik do nauki o języku cz. I

R: Co należy wiedzieć o częściach   mowy?

s. 39–43

48.

Oznajmiam, przypuszczam, rozkazuję   – tryby czasownika

 

tryb oznajmujący, tryb rozkazujący,   tryb przypuszczający, odmiana czasowników w poszczególnych trybach

- odróżnia czynność przypuszczalną   od rozkazu oraz oznajmienia

- wie, jakie są tryby czasownika i   co wyrażają

- zna zasadę tworzenia form trybu   przypuszczającego czasowników

- określa tryb czasowników

- układa zdania z czasownikami w   trybie rozkazującym

- stosuje poszczególne tryby w   swoich wypowiedziach

- wie, przez co odmieniają się   czasowniki w poszczególnych trybach

- odmienia czasowniki przez osoby i   liczby w czasie teraźniejszym w trybie oznajmującym, rozkazującym i   przypuszczającym

- określa tryb, osobę, liczbę i   czas czasowników

- tworzy odpowiednie formy trybu   przypuszczającego podanych czasowników

2.5

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Co   należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 44–47

49.

Pisownia   cząstek bym, byś, by...

 

zasady   pisowni cząstki by z czasownikami

-   wskazuje w tekście cząstkę by z końcówkami osobowymi

- zna   zasady pisowni cząstki by z czasownikami

-   przekształca zdania z czasownikami w trybie przypuszczającym, tak aby cząstka   by była zapisana rozdzielnie

-   określa osobę, liczbę i rodzaj czasowników

- tworzy   wypowiedź, używając czasowników w trybie przypuszczającym

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: W   krainie bajek

s. 91–93

50.

Odkryj   świat bajek

- Ignacy   Krasicki, „Dzieci i żaby”, „Pan i pies”, „Lew pokorny”

puenta,   list, bajka, alegoria, morał

- wyjaśnia znaczenie przysłów dotyczących relacji międzyludzkich

- wie,   co to jest puenta

-   określa czas oraz miejsce  wydarzeń   opisanych w bajce „Dzieci i żaby”

-   wymienia bohaterów utworu „Dzieci i żaby”

-   przedstawia treść bajek

- pisze   krótki list o wskazanej tematyce

- wie,   czym charakteryzuje się bajka

- omawia   budowę bajki „Pan i pies”, korzystając z podanych wskazówek

-   wymienia nazwiska znanych autorów bajek

-   wskazuje przysłowia lub powiedzenia, które mogłyby być morałem bajek „Dzieci   i żaby” oraz „Pan i pies”

-   barwnie opowiada ciekawą historię, której puentą jest wybrane przysłowie

- pisze   krótki list, pamiętając o wszystkich jego elementach oraz przestrzegając   zasad kompozycyjnych, stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych

- ocenia   postępowanie postaci opisanych w bajkach

-   uzasadnia, że wiersze „Dzieci i żaby” oraz „Pan i pies” to bajki, wskazując   odpowiednie cechy tych utworów

-   przedstawia z perspektywy psa wydarzenia opisane w bajce „Pan i pies”

- wie,   co to jest alegoria

-   wyjaśnia, czego alegoriami są poszczególne zwierzęta z bajki „Lew pokorny”

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.4

2

Podręcznik   do literatury

R:   Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: W   krainie bajek

s. 94–95

51.

Morały   płynące z bajek

- Ignacy   Krasicki, „Kruk i lis”, „Malarze”

bajka,   wyraz bliskoznaczny, wyraz przeciwstawny, morał, narracja, alegoria

- czyta   bajkę „Kruk i lis” głośno i wyraźnie, korzystając z podanych wskazówek

-   przedstawia treść bajek

- wymienia wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne do podanych słów

-   wybiera właściwe określenia poszczególnych bohaterów bajki „Kruk i lis”

-   opowiada, czym różnią się od siebie bohaterowie bajki „Malarze”

- czyta   bajkę „Kruk i lis” z poprawną artykulacją i odpowiednią intonacją,   sugestywnie wcielając się w role postaci

-   wyjaśnia, czego alegorią jest każde ze zwierząt występujących w bajce „Kruk i   lis”

-   wypisuje morał z tekstu bajki „Kruk i lis”

- wie,   kim był Jean deLa Fontaine

- wyraża   i uzasadnia swoje opinie na temat zachowań opisanych w bajkach

1.1

1.2

3.4

1

Podręcznik   do literatury

R:   Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: W   krainie bajek

s. 96–97

 

Słownik   języka polskiego

52.

Sprytny   pająk

- Jan   Brzechwa, „Pająk i muchy”

bajka,   morał, związek frazeologiczny, wyraz przeciwstawny, alegoria

- wymienia   cechy charakteryzujące poszczególnych bohaterów bajki

- wyjaśnia, w jaki sposób bajka tłumaczy pochodzenie związku   frazeologicznego uszyć komuś buty

-   wyszukuje w tekście wyrazy o trudnej pisowni i układa z nimi zdania

- podaje antonimy do określonych wyrazów

-   określa, czego alegorią mogą być zwierzęta wymienione w tytule bajki

-   wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych ze słowem but

- ocenia   postępowanie bohaterów bajki

- podaje   cechy najczęściej przypisywane poszczególnym zwierzętom

-   zapisuje definicję bajki w postaci schematu

1.1

1.2

2.1
  2.5

3.4

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Co   należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 48–50

53.

Akcentowanie   różnych form czasownika

 

akcent,   zasady akcentowania na drugą, trzecią i czwartą sylabę od końca

- dzieli   wyrazy na sylaby

- wie,   kiedy akcent w języku polskim pada na drugą, a kiedy na trzecią i czwartą   sylabę od końca

-   poprawnie akcentuje wymawiane czasowniki, w których akcent pada na drugą   sylabę od końca

-   wskazuje sylaby akcentowane w czasownikach

-   poprawnie akcentuje wymawiane czasowniki

 

1

Podręcznik   do literatury

R:   Listopadowe i grudniowe wędrówki

B:   Bohaterowie naszych lektur stają na wysokości zadania

s.   98–101

54.

Mały   chłopiec – wielki bohater

- Ferenc   Molnár, „Nemeczek”

- Wiktor   Woroszylski, „Chłopcy z Placu Broni”

- „Rady   dla piszących streszczenie”

streszczenie,   zasady pisania streszczenia, opis postaci

-   wymienia cechy charakteru, które najbardziej ceni

- czyta   tekst „Nemeczek” z podziałem na role, korzystając ze wskazówek

- układa   podane zdania w porządku chronologicznym

-   odszukuje w tekstach  informacje na   temat bohatera

- wie,   co powinno zawierać streszczenie

-   redaguje wspólnie z innymi uczniami z klasy streszczenie tekstu „Nemeczek”

- pisze   streszczenie dowolnego tekstu prozatorskiego omówionego w klasie V,   zgodnie  z najważniejszymi zasadami   konstruowania tej formy wypowiedzi

- czyta   tekst „Nemeczek” z podziałem na role, oddając cechy i uczucia bohaterów

-   barwnie i szczegółowo opisuje bohatera tekstu „Nemeczek”, używając bogatego   słownictwa

-   wskazuje prawidłowo napisane streszczenie

- pisze   streszczenie dowolnego tekstu prozatorskiego omówionego w klasie V, z   uwzględnieniem reguł gramatycznych, stylistycznych i ortograficznych

- wyjaśnia powód zastosowania zwrotu z języka potocznego w wierszu   Wiktora Woroszylskiego

-   przedstawia i uzasadnia swoje zdanie na temat czynu Nemeczka

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

2

Podręcznik   do literatury

R:   Listopadowe i grudniowe wędrówki

B:   Bohaterowie naszych lektur stają na wysokości zadania

s.   102–107

55.

Historia   Bartka, los Brajana

- Dorota   Terakowska, „Trzynasta Podróż w Poszukiwaniu Mamy”

- Joanna   Leszczyńska, „Mówi Brajan, pali się u mnie...”

postać   Doroty Terakowskiej, świat przedstawiony, wyraz bliskoznaczny, opis postaci

-   opowiada o świecie przedstawionym w tekście„Trzynasta Podróż w Poszukiwaniu   Mamy”, korzystając z podanych pytań

-   opisuje bohaterów obu tekstów

- wskazuje w tekście Doroty Terakowskiej wyrazy bliskoznaczne do   podanych słów

-   tłumaczy na podstawie artykułu, jak należy się zachować w przypadku pożaru

- zna   telefoniczne numery alarmowe

-   opowiada o swoim największym marzeniu

- wie,   kim była Dorota Terakowska

-   określa za pomocą rzeczowników uczucia bohatera opowiadania „Trzynasta Podróż   w Poszukiwaniu Mamy”

-   barwnie i szczegółowo opisuje bohaterów obu tekstów, stosując bogate   słownictwo

- wyjaśnia, jak rozumie wskazany cytat z tekstu Doroty Terakowskiej

-   opowiada ciekawą historię na zadany temat

-   wymienia osoby wypowiadające się w artykule

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

 

1

Podręcznik   do literatury

R:   Listopadowe i grudniowe wędrówki

B:   Pisownia wyrazów z ż i rz

s.   108–110

 

Słownik   wyrazów obcych

56.

Chrząszcz   brzmi w trzcinie...

- Jan   Brzechwa, „Chrząszcz”

zasady   pisowni wyrazów z ż i rz, wyraz pokrewny, homonim

-   wypisuje z tekstów wyrazy z ż i rz

- układa   pytania do wiersza, zgodnie ze wskazówkami

- zna   zasady pisowni wyrazów z ż i rz

-   uzupełnia luki w wyrazach,  wpisując ż   lub rz

- podaje   wyrazy pokrewne do podanych słów, tak aby h, g, dz, ź,   z wymieniało się na ż

-   uzupełnia zdania wyrazami zakończonymi na -, -

- układa   z rozsypanych sylab lub liter wyrazy z ż

- odszukuje w słowniku wyrazów obcych znaczenie wyrazów z ż

-   wskazuje w wierszu homonimy

-   uzasadnia pisownię wyrazów z ż i rz, odwołując się do poznanych   zasad ortograficznych

-   stosuje zasady pisowni wyrazów z ż i rz w swoich wypowiedziach

-   wyjaśnia, co to są homonimy

1.1

4.1

1

Podręcznik   do literatury

R:   Listopadowe i grudniowe wędrówki

B: Czy   już wiesz?, Czy już potrafisz?, To wiem!, To potrafię!, Sprawdź swoją wiedzę   i umiejętności

s.   111–112, 114–115

57.

Sprawdź   swoją wiedzę i umiejętności

- Erastus Salisbury Field, „Ogród Edenu

Biblia,   narracja, narracja pierwszoosobowa, narracja trzecioosobowa, morał, bajka,   streszczenie, homonim, wyraz przeciwstawny, zasady pisowni wyrazów z ó,   ż i rz, puenta

- wie,   co to jest Biblia

-   wymienia rodzaje narracji

- zna   pojęcia: morał, homonim

-   wymienia cechy charakterystyczne bajki i streszczenia

- zna   zasady pisowni wyrazów z  ż i rz

-   określa kolorystykę obrazu

-   wskazuje na obrazie elementy wymienione w tekście biblijnym

-   opowiada o sytuacji przedstawionej na obrazie

-   wskazuje prawidłowe dokończenia zdań na podstawie przeczytanego tekstu

- krótko   przedstawia treść utworu

-   wskazuje morał bajki

- podaje   antonimy wymienionych przymiotników

-   barwnie i szczegółowo opisuje obraz, stosując pojęcia plastyczne

-   uzasadnia, że wiersz „Trzeba by” to bajka, wskazując odpowiednie jego cechy

-   wyjaśnia różnicę między morałem a puentą

-   uzasadnia pisownię podanych wyrazów z ó, ż i rz

- przedstawia   w formie streszczenia wydarzenia opisane w bajce

1.1

2.1

2.3

2.5

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Co   należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 51–52

58.

Co już   wiem o rzeczowniku?

 

rzeczownik,   pytania rzeczownika, rodzaj rzeczownika

- wie,   co nazywa rzeczownik i na jakie pytania odpowiada

-   określa rodzaj rzeczowników

-   odróżnia rzeczowniki od innych części mowy

- wie,   że każdy rzeczownik ma określony rodzaj

 

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Gdy   wokół zima..., Styczniowe i lutowe wędrówki po Polsce

s.   117–118, 163

59.

Świat   pokryty śniegiem

- Joanna   Kulmowa, „Biało”

ożywienie,   uosobienie, zdrobnienie, wyraz pokrewny, opis krajobrazu

-   wymienia zalety zimy

-   określa tematykę wiersza

-   wskazuje w tekście porównania i zdrobnienia

- wie,   co to jest ożywienie i uosobienie

- wyszukuje w utworze wyrazy pokrewne do podanego słowa

-   opisuje wygląd lasu zimą, korzystając z podanych określeń

-   wymienia zasady poprawnego zachowania się w parku

-   odszukuje w różnych źródłach informacje na temat biegunów zimna

- nazywa   środki stylistyczne występujące w wierszu

-   określa funkcję zdrobnień w utworze

-   barwnie i szczegółowo opisuje wygląd lasu zimą

-   proponuje poetyckie określenia podanych elementów przyrody

-   odszukuje w różnych źródłach informacje na temat Łazienek Królewskich i   Kazimierza Dolnego

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

4.1

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Gdy   wokół zima...

s.   119–120

60.

Co robią   ptaki zimą?

-   Sergiusz Obrazcow, „Ptaki za oknem”

środki   stylistyczne, zdrobnienie, narrator

-   odszukuje w tekście informacje na temat ptaków

- krótko   opisuje wygląd ptaków na podstawie fotografii

-   odszukuje środki stylistyczne we wskazanym fragmencie tekstu

-   określa funkcję zdrobnień w utworze

- wyraża   i uzasadnia swoją opinię na temat dokarmiania ptaków zimą

- wie,   czym najlepiej karmić ptaki

1.1

1.2

2.2

3.4

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Co   należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 53–56

61.

Rzeczownik   w zdaniu

 

odmiana   rzeczownika przez przypadki i liczby, wyrażenie przyimkowe, opis obrazu

- wie,   przez co odmienia się rzeczownik

-   odmienia rzeczownik przez przypadki i liczby

-   wyszukuje w tekście rzeczowniki wraz z ich określeniami

-   określa przypadek rzeczowników

- wie, z   czego składa się wyrażenie przyimkowe

-   wymienia wyrażenia przyimkowe na podstawie ilustracji

- układa   zdania z różnymi formami rzeczownika oraz z wyrażeniami przyimkowymi

- tworzy   poprawne formy rzeczowników

- wie,   co może być określane w zdaniu przez wyrażenie przyimkowe

-   szczegółowo opisuje pokój ukazany na obrazie, używając wyrażeń przyimkowych,   z zachowaniem reguł stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych

1.1

2.1

2.3

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Gdy   wokół zima...

s. 117,   121–122

62.

Co się dzieje   zimą?

- Józef   Baran, „Baśń o zimie”

-   Kazimiera Iłłakowiczówna, „Babunia”

- Joanna   Kulmowa, „Biało”

przenośnia,   środki stylistyczne, funkcja środków stylistycznych, zdrobnienie, rzeczownik   własny, rzeczownik pospolity, opis postaci

- wie,   co to jest przenośnia

-   przedstawia swoje skojarzenia z obrazem poetyckim z wiersza „Baśń o zimie”

-   opisuje wygląd bohaterki wiersza „Babunia”

-   wymienia środki stylistyczne zastosowane w utworze „Babunia”

-   przedstawia treść wierszy

-   opisuje swoją babcię, zgodnie z podanymi wskazówkami

- dzieli   rzeczowniki na własne i pospolite

-   tłumaczy znaczenie sformułowań poetyckich

-   wyjaśnia, w jaki sposób tytuł „Baśń o zimie” wiąże się z treścią utworu

-   porównuje nastrój, tematykę i język utworów Józefa Barana i Joanny Kulmowej

-   proponuje wymyśloną przez siebie przenośnię związaną z wybraną porą roku

-   określa funkcję środków stylistycznych zastosowanych w wierszu „Babunia”

-   barwnie i szczegółowo opisuje swoją babcię, dając wyraz swoim uczuciom do   niej i stosując odpowiednie środki językowe

1.1

1.2

3.4

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Gdy   wokół zima...

s.   123–125

 

Słownik   języka polskiego

Encyklopedia

63.

Co można   robić zimą?

- Joanna   Olech, „List z zimowiska”

- Peter James, Nick Thorpe, „Krótka historia   łyżew”

list,   wyraz bliskoznaczny, język potoczny, notatka w formie schematu

-   opowiada treść tekstu Joanny Olech

- odszukuje w liście wyrazy bliskoznaczne do podanych słów

-   rozpoznaje fragmenty tekstu napisane w języku potocznym

- pisze   list na temat swoich ferii zimowych, pamiętając o wszystkich elementach tej   formy wypowiedzi

-   wymienia zimowe dyscypliny sportowe

-   uzupełnia notatkę w formie schematu dotyczącą łyżew, korzystając z tekstu   oraz dodatkowych źródeł informacji

- układa   pytania dotyczące łyżew, na które spodziewa się znaleźć odpowiedź w tekście   Petera Jamesa i Nicka Thorpe’a

-   formułuje zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i na lodzie

- ocenia   zachowanie postaci opisanych w liście

-   określa przyczyny zachowania wskazanej postaci

- wie, w   jakich sytuacjach można, a kiedy nie należy używać języka potocznego

- pisze   szczegółowy i ciekawy list na temat swoich ferii zimowych, przestrzegając   zasad kompozycyjnych, stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych

- układa   zdania ze słowem łyżwy, wypowiedziane przez określone postacie

- wyraża   i uzasadnia swoje zdanie na temat łyżwiarstwa

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.5

3.4

4.1

2

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R: Formy   wypowiedzi

s. 75–80

64.

Dialog w   opowiadaniu

 

opowiadanie   z dialogiem

- wyróżnia   dialog w tekście opowiadania

- wie,   jak należy zapisać dialog

- pisze   na zadany temat opowiadanie z krótkim dialogiem, wykorzystując podane   wskazówki

-   określa tematykę podanych dialogów

- pisze   ciekawe opowiadanie z umiejętnie wplecionymi dialogami, stosując odpowiednie   środki językowe i przestrzegając zasad kompozycyjnych, stylistycznych,   gramatycznych i ortograficznych

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R: Czy   już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 91–94

65.

Sprawdź   swoją wiedzę i umiejętności

 

sprawozdanie,   przepis, instrukcja, plan, rodzaje planu, narracja, rodzaje narracji,   opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, streszczenie, opis, rodzaje opisu (opis   obrazu, opis krajobrazu, opis postaci, opis przeżyć)

- wie,   jakie informacje powinny zawierać: sprawozdanie, przepis, instrukcja,   opowiadanie, opis, streszczenie

- wie, w   jakim celu pisze się sprawozdanie, przepis, instrukcję i plan

-   wyróżnia dwa rodzaje planu

-   wymienia rodzaje narracji

- określa rodzaj narracji w przytoczonym fragmencie tekstu

- wie,   czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje opisu

-   wskazuje dokończenia zdań zgodne z tekstem

- układa   ramowy plan wydarzeń opisanych w tekście

- pisze   streszczenie na podstawie sporządzonego ramowego planu wydarzeń

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Moje   miejsce na ziemi

s.   126–127

66.

Miejsca,   które są mi bliskie

- Wiktor   Woroszylski, „To moje”

opis,   ojczyzna, epitet, nastrój wiersza

- czyta   wiersz głośno i wyraźnie, zgodnie z podanymi wskazówkami

-   dopasowuje cytaty z wiersza do odpowiednich nazw miejsc

-   opisuje otoczenie swojego domu, korzystając z podanych wyrazów i wyrażeń

-   płynnie czyta wiersz, oddając uczucia podmiotu lirycznego

-   zaznacza na mapie Polski swoją miejscowość

- podaje   określone informacje na temat swojego miejsca zamieszkania

- wyraża   opinię na temat poczucia związku z rodzinną ziemią

- uzasadnia trafność tytułu wiersza

-   wyjaśnia, czym jest ojczyzna

- układa   zwrotkę wiersza o określonej tematyce

1.1

2.1

2.3

2.5

3.4

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Moje   miejsce na ziemi

s.   128–129

 

Słownik   przysłów polskich

67.

Powrót   do domu

-   Madeleine L’Engle, „Powrót z wakacji”

narrator,   narracja pierwszoosobowa, bohater literacki

-   wskazuje narratora opowiadania

-   określa, w której osobie prowadzona jest narracja

-   opowiada o wrażeniach bohaterów tekstu

- podaje   przysłowia dotyczące domu, korzystając z różnych źródeł informacji

-   zaznacza na planie drogę opisaną w opowiadaniu

- układa zdania prawdziwe i fałszywe związane z tekstem

- wypowiada się na temat odczuć narratora

-   ciekawie opowiada wymyśloną historię na zadany temat

1.1

1.2

1.3

1.4

3.4

4.1

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Co   należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 57–60

68.

Podział   rzeczowników

 

rzeczowniki   pospolite i własne, żywotne i nieżywotne, osobowe i nieosobowe, pisownia   rzeczowników własnych i pospolitych, odmiana rzeczowników żywotnych i   nieżywotnych oraz  osobowych i   nieosobowych, rym

- zna   zasady pisowni rzeczowników własnych i pospolitych

- zna   podział rzeczowników na własne i pospolite, żywotne i nieżywotne, osobowe i   nieosobowe

-   odróżnia rzeczowniki własne od pospolitych, żywotne od nieżywotnych, osobowe   od nieosobowych

- zna   różnice w odmianie rzeczowników żywotnych i nieżywotnych oraz osobowych i   nieosobowych

- tworzy   określone formy podanych rzeczowników, pamiętając o różnicach w ich odmianie

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Moje   miejsce na ziemi

s. 130

69.

„Warszawskie,   kolorowe dni...”

- Marek   Gaszyński, Czesław Niemen, „Sen o Warszawie”

podmiot   liryczny, adresat wiersza, porównanie, epitet

- zna   pojęcie: podmiot liryczny

-   określa tematykę wiersza

-   opowiada o uczuciach podmiotu lirycznego

-   wypisuje z wiersza określenia Warszawy

-   wskazuje w tekście epitety i porównanie

-   odszukuje w wierszu informacje na temat adresata

-   wyjaśnia sformułowanie poetyckie

- układa   porównanie określające jego uczucia do rodzinnej miejscowości

1.1

1.2

3.4

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Moje   miejsce na ziemi

s.   131–133

70.

Plac   Broni – mała ojczyzna chłopców

- Ferenc   Molnár, „Plac Broni”

opis,   narrator, narracja pierwszoosobowa, porównanie, zaproszenie, patriota,   patriotyzm

-   odszukuje w tekście fragmenty opisu Placu Broni

-   określa, w której osobie prowadzona jest narracja w tekście

-   odnajduje w tekście porównanie

-   redaguje zaproszenie o określonej tematyce

-   prezentuje w dowolnej formie swoje ulubione miejsce

-   opisuje Plac Broni na podstawie tekstu

- rysuje   schematyczny plan Placu Broni

-   określa, czym Plac Broni był dla bohaterów tekstu

- wie,   kim jest patriota, i podaje przykłady osób, które można w ten sposób określić

- wyraża   swoją opinię na temat zalet życia na wsi i w mieście, odwołując się do   własnych doświadczeń

-   przygotowuje ciekawą i pomysłową prezentację na temat swojego ulubionego   miejsca

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

4.1

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Moje   miejsce na ziemi

s.   133–134

 

Słownik   języka polskiego

71.

Jan   Paweł II o swojej ojczyźnie

- Papież   Jan Paweł II, „Ojczyzna”

postać   Jana Pawła II, ojczyzna, patriotyzm, pisownia wyrazów wielką literą ze   względów uczuciowych, porównanie

-   określa, czym jest dla niego ojczyzna

-   wskazuje w tekście porównanie

- odszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie wyrazu autorytet

-   przedstawia treść przemówienia papieża

-   rozumie znaczenie działalności Jana Pawła II

- zna   najważniejsze fakty z życia papieża Jana Pawła II

- wie,   że niektóre wyrazy można pisać wielką literą ze względów uczuciowych

- podaje fakty z historii Polski uzasadniające stwierdzenie zawarte w   tekście

-   wyjaśnia, dlaczego wielu ludzi uważa Jana Pawła II za autorytet

- wyjaśnia sformułowanie poetyckie

1.1

3.4

4.1

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Co   należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 61–63

 

Słownik   ortograficzny

72.

Odmiana   rzeczowników zakończonych na -ia, -ja

 

odmiana   rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych na -ia, -ja

- wie,   jakie zakończenia przyjmują w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku   rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -ia i -ja

- tworzy   poprawne formy dopełniacza, celownika i miejscownika rzeczowników rodzaju   żeńskiego zakończonych na -ia, -ja

- układa   zdania z rzeczownikami rodzaju żeńskiego zakończonymi na -ia i -ja

2.5

4.1

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Moje   miejsce na ziemi

s.   135–136

 

Słownik   języka polskiego

73.

Wśród   średniowiecznych ksiąg

- Gall   Anonim, „O Polsce”

przedmowa,   epitet, opis

-   wskazuje w tekście epitety

-   odszukuje w tekście informacje dotyczące państwa polskiego oraz przyczyn   powstania „Kroniki Polskiej”

- zna   pojęcie: przedmowa

-   odszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie wyrazu z tekstu

- układa   zdania ze słowem z tekstu

-   wskazuje w tekście fragmenty świadczące o tym, że jest on przedmową

-   barwnie i szczegółowo opisuje region, w którym mieszka, upodabniając opis do   fragmentu „Kroniki Polskiej”

- wie,   kim byli: Gall Anonim, Bolesław Chrobry i Bolesław Krzywousty

1.1

2.1

2.2

2.5

4.1

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Moje   miejsce na ziemi

s. 137

74.

Jak   zredagować opis krajobrazu?

-   Kazimierz Wierzyński, „Zapach”

podmiot   liryczny, rym, rytm, epitet, środki stylistyczne, wyraz bliskoznaczny,   związek frazeologiczny

-   przedstawia treść wiersza

-   wypisuje z wiersza rymy

- zna   pojęcie: rytm

-   określa liczbę sylab w poszczególnych wersach utworu

-   wskazuje w wierszu epitety

-   odszukuje w tekście wyrazy bliskoznaczne do podanych słów

-   wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych ze słowem cień

-   wskazuje w wierszu wszystkie poznane środki stylistyczne

-   wyjaśnia sformułowanie poetyckie

-   opowiada o zapachach kojarzących się z domem

1.1

1.2

3.4

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B: W   świecie wyobraźni

s.   138–140

75.

Czy   wiersze działają na wyobraźnię?

- Jan   Twardowski, „Pytanie”

- Joanna   Kulmowa, „Nie wyrastaj z marzenia”

- Danuta   Wawiłow, „Kałużyści”

porównanie,   dowcip, cel powtórzenia, tryb czasownika, neologizm, podmiot liryczny,   adresat wiersza

- wie,   co to jest dowcip

-   tłumaczy sens porównania z utworu

„Pytanie”

-   określa charakter wiersza Joanny Kulmowej, korzystając z podanego słownictwa

-   wskazuje powtórzenie w utworze „Nie wyrastaj z marzenia”

-   określa tryb czasowników

-   odszukuje w wierszu Joanny Kulmowej rady skierowane do adresata

- wie, w   jakim celu tworzy się neologizmy

-   wskazuje w wierszu „Kałużyści” neologizmy    i określa ich pochodzenie

-   tłumaczy, na czym polega dowcip w wierszu Jana Twardowskiego

-   wyjaśnia funkcję powtórzenia w utworach literackich, odwołując się do wiersza   „Nie wyrastaj z marzenia”

- wyjaśnia znaczenie wskazanego fragmentu wiersza Joanny Kulmowej

-   określa rolę marzeń w życiu dzieci i dorosłych i uzasadnia swoje zdanie

- tworzy   neologizmy i wyjaśnia ich znaczenie

- układa   kolejne wersy wiersza, korzystając ze wskazówek

- wyjaśnia, na czym polega żartobliwy charakter utworu „Kałużyści”

1.1

1.2

2.1

2.2

3.4

2

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Co   należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 64–66

 

Słownik   ortograficzny

76.

Rzeczowniki   nazywające czynności i cechy

 

rzeczowniki   nazywające cechy, rzeczowniki odczasownikowe, zasady pisowni nie z   rzeczownikami i czasownikami

- tworzy   od przymiotników rzeczowniki nazywające cechy

- zna   zasady pisowni nie z rzeczownikami i czasownikami

-   dopisuje przeczenie nie do podanych rzeczowników i czasowników,   korzystając ze słownika ortograficznego

 - wie, co to jest rzeczownik odczasownikowy   i jak się odmienia

-   przekształca zdania, zamieniając czasownik na rzeczownik odczasownikowy

-   poprawnie zapisuje przeczenie nie z rzeczownikami i czasownikami

1.1

2.5

4.1

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Czy   już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 67–71

77.

Sprawdź   swoją wiedzę i umiejętności

 

odmiana   czasownika, czasownik dokonany i niedokonany, formy czasu przyszłego   czasowników dokonanych i niedokonanych, rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy   czasownika, tryby czasownika, akcentowanie czasownika, odmiana rzeczownika,   rzeczownik własny i pospolity, osobowy i nieosobowy, żywotny i nieżywotny,   rzeczowniki nazywające cechy, rzeczowniki odczasownikowe, zasady pisowni   przeczenia nie z rzeczownikami i czasownikami, zasady pisowni form   dopełniacza, celownika i miejscownika rzeczowników rodzaju żeńskiego   zakończonych na -ia i -ja

- wie,   przez co odmienia się czasownik

-   rozróżnia czasowniki dokonane i niedokonane

- wie,   przez jakie rodzaje odmienia się czasownik w liczbie mnogiej

- zna   podział rzeczowników ze względu na ich znaczenie

- wie,   przez co odmienia się rzeczownik

- zna   zasady pisowni przeczenia nie z rzeczownikami

-   określa tryb czasowników występujących w tekście

- zna   zasady akcentowania czasowników

-   określa, czy dane rzeczowniki są własne czy pospolite, żywotne czy   nieżywotne, osobowe czy nieosobowe

- wie,   że czasownik odmienia się przez rodzaje w czasie przeszłym i przyszłym   złożonym

- wie, w   jakiej formie czasu przyszłego występują czasowniki dokonane, a w jakiej   niedokonane

- tworzy   we wszystkich trybach określone formy podanych czasowników

-   wskazuje w czasownikach sylaby akcentowane

-   zamienia czasowniki na rzeczowniki odczasownikowe

-   rozpoznaje rzeczowniki nazywające cechy i rzeczowniki odczasownikowe

- tworzy   formy dopełniacza, celownika i miejscownika rzeczowników rodzaju żeńskiego   zakończonych na -ia i -ja

1.1

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B: W   świecie wyobraźni

s.   141–143

 

Słownik   języka polskiego

78.

Zalety i   pułapki wyobraźni

- Lucy   Maud Montgomery, „Romantyczna wyobraźnia i Las Duchów”

związek   frazeologiczny

-   odszukuje w tekście poetyckie nazwy miejsc oraz informacje dotyczące   wyobrażeń bohaterki

- głośno   i wyraźnie czyta wyznaczony fragment tekstu z podziałem na role, według   podanych wskazówek

-   wymienia przymiotniki i czasowniki łączące się z określonym wyrazem,   korzystając ze słownika języka polskiego

-   wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych ze słowem wyobraźnia

- wie,   co to jest horror

- zbiera   argumenty do dyskusji na zadany temat

-   opowiada o osobie lub postaci obdarzonej bujną wyobraźnią

-   płynnie czyta wyznaczony fragment tekstu z podziałem na role,   odzwierciedlając cechy charakteru i uczucia bohatera

- ocenia   postępowanie postaci

-   opowiada z perspektywy bohaterki o wydarzeniach opisanych w tekście,   przekazując towarzyszące jej emocje za pomocą odpowiednich środków językowych

- aktywnie   uczestniczy w dyskusji, trafnie dobierając argumenty

1.1

1.2

2.2

3.4

4.1

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B: W   świecie wyobraźni

s.   144–145

79.

Zaproszenie   na poczęstunek

- Kate   MacDonald, „Pyszne ciasteczka pani Irving”

przepis,   zaproszenie

-   wskazuje dokończenia zdań zgodne z treścią tekstu

-   wymienia na podstawie tekstu elementy, z których składa się przepis

-   przygotowuje zaproszenie na podwieczorek

- wyraża   i uzasadnia swoją opinię na temat roli wyobraźni w zawodzie kucharza

-   zapisuje przepis na ciasto ukazane na fotografii, korzystając z odpowiednich   źródeł

-   proponuje poetycką nazwę dla ciastek, o których jest mowa w przepisie

1.1

2.1

2.3

2.5

3.4

4.1

 

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Co   należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 72–73

80.

Co już   wiem o przymiotniku?

 

pytania   przymiotnika, odmiana przymiotnika, związek przymiotnika z rzeczownikiem

- wie,   na jakie pytania odpowiada  przymiotnik   i przez co się odmienia

-   dopisuje przymiotniki w odpowiedniej formie do podanych rzeczowników

-   określa rodzaj przymiotników

-   wymienia cechy osób ukazanych na fotografiach, używając właściwych   przymiotników

-   wypisuje z tekstu związki przymiotnika z rzeczownikiem

-   odmienia związek przymiotnika z rzeczownikiem przez przypadki i liczby

-   określa przypadek, liczbę i rodzaj związków przymiotnika z rzeczownikiem

 

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Co   należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 74–76

81.

Odmiana   przymiotnika przez rodzaje w liczbie mnogiej

 

rodzaj   męskoosobowy i niemęskoosobowy, odmiana przymiotnika przez przypadki, liczby   i rodzaje

-   wskazuje w zdaniach przymiotniki

- wie,   przez jakie rodzaje odmienia się przymiotnik w liczbie mnogiej

-   określa rodzaj przymiotników w liczbie pojedynczej

-   odmienia związek przymiotnika z rzeczownikiem przez przypadki i liczby

- wie,   kiedy przymiotnik występuje w rodzaju męskoosobowym, a kiedy w   niemęskoosobowym

-   określa rodzaj przymiotników w liczbie pojedynczej i mnogiej

 

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B: W   świecie wyobraźni

s.   146–148

 

Słownik   języka polskiego

Encyklopedia

82.

Jak   wyobraźnia wpływa na odbiór dzieł?

- Anna   Onichimowska, „Dziura w gobelinie”

 

Dzieła   sztuki pod lupą

-   Wassily Kandinsky, „Kompozycja VII”

-   Kazimierz Malewicz, „Kompozycja abstrakcyjna”

notatka   w formie schematu, interpretacja obrazu

-   odszukuje w tekście informacje na temat narratora

- tworzy   notatkę w formie schematu dotyczącą gobelinu, zgodnie ze wzorem

-   opowiada o swoich wrażeniach związanych z obejrzanymi obrazami

- określa,   który obraz podoba mu się bardziej, i uzasadnia swoje stanowisko

-   wymyśla nazwę dla gobelinu, o którym jest mowa w tekście

-   interpretuje obrazy w ciekawy i oryginalny sposób, stosując pojęcia   plastyczne

-   wypowiada i uzasadnia swoją opinię na temat sztuki abstrakcyjnej

-   odszukuje w różnych źródłach informacje dotyczące Wassilego Kandinskiego

1.1

1.2

3.4

4.1

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Co   należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 77–79

83.

Określanie   form przymiotnika

 

związek   przymiotnika z rzeczownikiem w zdaniu

- wie,   że przymiotnik występuje w zdaniu zawsze w takim samym przypadku i liczbie   jak określany przez niego rzeczownik

-   odnajduje w tekście przymiotniki

-   określa przypadek, liczbę i rodzaj przymiotników

- tworzy   określone formy związków przymiotnika z rzeczownikiem

-   dopasowuje przymiotniki do rzeczowników, kierując się zgodnością pod względem   przypadka, liczby i rodzaju

- wie,   że przymiotnik ma w liczbie mnogiej inny rodzaj niż określany przez niego   rzeczownik

- układa   zdania z przymiotnikami w różnych przypadkach i rodzajach

-   opisuje sytuację przedstawioną na ilustracji, używając przymiotników

1.1

2.1

2.3

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B:   Bohaterowie naszych lektur przekonują

s.   149–152

84.

Świat Starej   Narnii

- Clive Staples Lewis, „Stara Narnia”

- „Rady   dla tych, którzy chcą dobrze argumentować”

plan   wydarzeń, równoważnik zdania,  elementy   fantastyczne, świat przedstawiony, zasady poprawnego argumentowania

- układa   plan wydarzeń opisanych w tekście

-   wymienia przymiotniki określające charakter i zachowanie bohaterów tekstu

-   odszukuje w tekście informacje dotyczące bohaterów

-   wskazuje w opowiadaniu fantastyczne elementy świata przedstawionego

- układa   szczegółowy plan wydarzeń opisanych w tekście, używając równoważników zdań

-   wyjaśnia znaczenie pojęcia: tolerancja

- układa hasła związane z tolerancją

- stosuje zasady dotyczące właściwego argumentowania w swoich   wypowiedziach

1.1

1.2

2.1

3.4

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Co   należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 80–81

85.

Co już   wiem o przysłówku?

 

przysłówek,   pytania przysłówka

-   wskazuje w zdaniach przysłówki określające czasowniki

- wie,   na jakie pytania odpowiada przysłówek i które części mowy określa

- tworzy   przysłówki od przymiotników

-   zwięźle i precyzyjnie wypowiada się na temat okoliczności wyjazdu na   zimowisko, używając przysłówków

2.5

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Co   należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 82–83

86.

Przysłówki   nieutworzone od przymiotników

 

przysłówki   nieutworzone od przymiotników, rzeczownik w funkcji przysłówka

-   wskazuje przysłówki, które nie pochodzą od przymiotników

- układa   zdania z przysłówkami

-   wymienia przykłady przysłówków, które nie pochodzą od przymiotników

- zna   przykłady rzeczowników używanych jako przysłówki

 

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B:   Bohaterowie naszych lektur przekonują

s.   153–156

 

Słownik   języka polskiego

Słownik   frazeologiczny

87.

Tomek –   chłopiec przebiegły czy pomysłowy?

- Mark Twain, „Płot”

postać Marka   Twaina, notatka, bohater literacki, czas i miejsce akcji, związek   frazeologiczny, akcja, list, narrator

-   wymienia wydarzenia będące zawiązaniem, rozwinięciem i rozwiązaniem akcji   opowiadania

-   określa czas oraz miejsce akcji

-   wymienia bohaterów tekstu

- podaje   cechy charakteru bohatera tekstu, obrazując je odpowiednimi cytatami

- wyszukuje w słowniku wskazane związki frazeologiczne z wyrazami praca   i płot

- układa zdania ze związkami frazeologicznymi

- pisze   list do wybranej osoby na zadany temat, pamiętając o wszystkich elementach   tej formy wypowiedzi

-   odgrywa rolę jednego z bohaterów tekstu

- wie,   kim był Mark Twain

-   wyjaśnia pojęcie: akcja

-   barwnie i szczegółowo opowiada o wydarzeniach będących zawiązaniem,   rozwinięciem i rozwiązaniem akcji

- wyraża   i uzasadnia swoje zdanie na temat pracy i nauki

- pisze   list poprawny pod względem kompozycyjnym i językowym, stosując środki   językowe odpowiednie do celów perswazyjnych

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

4.1

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B:   Bohaterowie naszych lektur przekonują

s.   156–157

88.

Czy   reklama jest potrzebna?

- Mark   Eting, „Czy Snickers wygra z twoim głodem?”

reklama

-   wyjaśnia pochodzenie wyrazu reklama na podstawie tekstu

-   odszukuje w tekście informacje na temat oddziaływania reklam

-   wymienia miejsca, w których można spotkać reklamy

-   wykonuje plakat reklamowy swojego ulubionego produktu

- podaje   przykłady haseł reklamowych zapożyczonych z literatury i innych dziedzin   sztuki

- uzasadnia trafność stwierdzenia zawartego w tekście

- wyraża   swoją opinię na temat wpływu reklamy na nasze życie

- tworzy   oryginalną reklamę swojego ulubionego produktu, wykazując się pomysłowością i   zaangażowaniem

1.1

2.2

3.4

 

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B:   Pisownia wyrazów z h i ch

s.   158–160

 

Słownik   języka polskiego

89.

Kiedy   piszemy h, a kiedy ch?

- Ewa   Tarnowska, „Przygody druhny Hani”

zasady   pisowni wyrazów z h i ch, kolejność alfabetyczna, czasowniki   dokonane i niedokonane, wyrazy pokrewne

- zna   zasady pisowni wyrazów z h i ch

-   wypisuje z tekstu wyrazy z hch

-   wskazuje wyrazy, w których ch wymienia się na sz, oraz kończące   się na ch w mianowniku liczby pojedynczej

- układa   wyrazy z h w kolejności alfabetycznej

- tworzy   czasowniki dokonane od czasowników niedokonanych zaczynających się na ch

-   stosuje zasady pisowni wyrazów z h i ch

- podaje   przykłady wyrazów kończących się na ch w mianowniku liczby pojedynczej

- wyjaśnia znaczenie wymienionych wyrazów zaczynających się na h,   korzystając ze słownika języka polskiego

- układa   zdania z podanymi słowami lub ich wyrazami pokrewnymi

1.1

4.1

1

Podręcznik   do literatury

R:   Styczniowe i lutowe wędrówki

B: Czy   już wiesz?, Czy już potrafisz?, To wiem!, To potrafię!, Sprawdź swoją wiedzę   i umiejętności

s.   161–162, 164–165

90.

Sprawdź   swoją wiedzę i umiejętności

 

środki   stylistyczne (epitet, porównanie, przenośnia, neologizm, powtórzenie),   pisownia wyrazów wielką literą ze względów uczuciowych, przedmowa, przepis,   akcja, zasady pisowni wyrazów z h i ch, związki frazeologiczne

- wie,   co zawiera przedmowa książki oraz przepis

- zna   zasady pisowni wyrazów z h i ch

- uzupełnia związki frazeologiczne nazwami zwierząt

-   wskazuje dokończenia zdań zgodne z treścią utworu

-   wyszukuje w wierszu powtórzenia

-   wyjaśnia znaczenie wybranej przenośni

- pisze   krótkie opowiadanie związane z zamieszczoną ilustracją

- zna   zasadę pisowni wyrazów wielką literą ze względów uczuciowych

-   wyjaśnia, co to jest przenośnia, neologizm, akcja

- tłumaczy znaczenie związków frazeologicznych zawierających nazwy   zwierząt

-   rozpoznaje środki stylistyczne (epitet, porównanie, przenośnia, neologizm) w   wierszu

-   określa funkcję powtórzeń występujących w wierszu

-   uzasadnia pisownię ch w podanych wyrazach, odwołując się do poznanych   zasad

- pisze   barwne i ciekawe opowiadanie, związane z zamieszczoną ilustracją, stosując   bogate słownictwo i przestrzegając zasad kompozycyjnych i językowych

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Marcowe i kwietniowe wędrówki

B:   Nadeszła wiosna, Marcowe i kwietniowe wędrówki po Polsce

s.   167–169, 213

 

Słownik   frazeologiczny

91.

Wiosenne   wycieczki

-   Leopold Staff, „Marzec”

-   Władysław Kopaliński, „Rower”

związek   frazeologiczny, powtórzenie, podmiot liryczny, nastrój wiersza

- podaje, korzystając ze słownika, związki frazeologiczne z wyrazem zielony

-   wyszukuje w wierszu fragmenty dotyczące poszczególnych pór roku

-   określa nastrój osoby mówiącej w wierszu

-   odszukuje w tekście „Rower” wiadomości na temat  wynalazków

-   porządkuje chronologicznie wynalazki

-   określa na podstawie dat wiek, w którym miały miejsce wydarzenia

-   wyczerpująco opisuje ludzi przedstawionych w wierszu

- wyjaśnia znaczenie przysłowia dotyczącego wynalazków

-   przedstawia treść tekstu „Rower”

-   odszukuje w różnych źródłach informacje na temat Helu i Ojcowa

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

4.1

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Co   należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 84–85

92.

Przysłówki   oznaczające sposób, miejsce i czas

 

przysłówki   informujące o sposobie, miejscu i czasie, związek przysłówka z czasownikiem

- wskazuje   przysłówki w zdaniach

-   określa, o czym informują podane przysłówki

- układa   wypowiedzi z wykorzystaniem związków przysłówka z czasownikiem

- wie,   że przysłówek z czasownikiem tworzą w zdaniu związek wyrazowy

- układa   spójny dialog z wykorzystaniem związków przysłówka z czasownikiem, pamiętając   o poprawnym zapisie

- układa   zdania z przysłówkami oznaczającymi czas i sposób

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Marcowe i kwietniowe wędrówki

B:   Nadeszła wiosna

s.   170–171

93.

Co się   dzieje wiosną?

- Joanna   Kulmowa, „Zieleń w mieście” - Wanda Chotomska, „Rozmowa z Jasiem”

ekologia,   porównanie, dialog

-   przedstawia treść wiersza Joanny Kulmowej

- podaje   przykłady zdań ze słowem ekologiczny

- nazywa   formę wypowiedzi występującą w wierszu „Rozmowa z Jasiem”, prawidłowo   rozpoznając dialog

- tworzy   przymiotniki od rzeczowników

-   rozwija skróty występujące w definicjach słownikowych

-   wyjaśnia, w jakim znaczeniu używa się słowa ekologiczny

- układa   porównania dotyczące zieleni w mieście

- dostrzega różnice między definicjami tego samego słowa, pochodzącymi   z różnych słowników

-   uzasadnia swoją odpowiedź na temat żartów primaaprilisowych

1.1

1.2

2.2

3.4

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Co   należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 86–87

94.

Co to   jest liczebnik?

 

liczebnik,   pytania liczebnika

-   zastępuje liczby słowami

- wie,   na jakie pytania odpowiada liczebnik i co oznacza

-   rozpoznaje liczebniki wśród innych części mowy

- buduje   zdania z liczebnikami

- układa   wypowiedź na temat pogody, zawierającą liczebniki odczytane z mapy

- układa   szczegółową prognozę pogody na podstawie mapy

1.3

1.4

2.5

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Co   należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 88–91

95.

Liczebniki   główne, porządkowe i ułamkowe

 

liczebniki   główne, porządkowe, ułamkowe, odmiana liczebnika

- zna   podział liczebników na główne, porządkowe i ułamkowe

- wie,   na jakie pytania odpowiadają liczebniki główne i porządkowe

-   odróżnia liczebniki główne od porządkowych i ułamkowych

-   odmienia przez przypadki związki liczebnika głównego z rzeczownikiem

-   zapisuje ułamki słowami

- wie,   przez co odmieniają się liczebniki główne i porządkowe

-   odmienia przez przypadki związek wielowyrazowego liczebnika porządkowego z   rzeczownikiem

- czyta   poprawnie liczby

 

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Co   należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 92–94

96.

Jak   rozpoznać liczebniki zbiorowe?

 

liczebniki   zbiorowe, odmiana liczebnika zbiorowego

-   wskazuje liczebniki w zdaniach

-   odmienia liczebniki zbiorowe przez przypadki

-   odróżnia liczebniki zbiorowe od innych liczebników

- wie, z   jakimi rzeczownikami łączą się liczebniki zbiorowe

-   zapisuje liczby słowami, stosując liczebniki zbiorowe

 

1

Podręcznik   do literatury

R:   Marcowe i kwietniowe wędrówki

B:   Nadeszła wiosna

s.   172–174

97.

Jak   obchodzi się Wielkanoc?

-   Konstanty Ildefons Gałczyński, „Wróbla Wielkanoc”

 

Dzieła   sztuki pod lupą

- Claude   Monet, „Maki w pobliżu Argenteuil”

- Józef   Mehoffer, „Czerwona parasolka”

środki   stylistyczne (epitet, porównanie, ożywienie, uosobienie, onomatopeja), opis   obrazu, rym, rymy dokładne i niedokładne

-   opowiada o sytuacji opisanej w wierszu

- wie,   co to są rymy dokładne i niedokładne oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze

-   wskazuje w wierszu epitety i porównania

- wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego z tekstu

- układa   zdanie z określonym cytatem z wiersza

-   wyszukuje w utworze rymy

-   opisuje uczucia postaci występujących w wierszu

-   wskazuje podobieństwa i różnice między zamieszczonymi obrazami, korzystając z   podanych pytań

-   znajduje w tekście ożywienia, uosobienia i onomatopeje

-   odróżnia rymy dokładne od niedokładnych

- wyszukuje w wierszu rymy niedokładne

- wyraża   i uzasadnia swoje zdanie na temat uczuć związanych ze świętami

-   wyjaśnia znaczenie sformułowania poetyckiego

-   wyczerpująco i szczegółowo opisuje oba obrazy, stosując pojęcia plastyczne

- wyraża   i uzasadnia swoją opinię na temat obrazów

-   opowiada wymyśloną historię dotyczącą wybranego obrazu

- szuka   w różnych źródłach informacji na temat życia i twórczości Józefa Mehoffera

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

4.1

2

Podręcznik   do literatury

R:   Marcowe i kwietniowe wędrówki

B:   Książka – najlepszy przyjaciel

s.   175–180

 

Słownik   frazeologiczny

98.

Mój   przyjaciel – książka

- Robert   Louis Stevenson, „Do czytelnika”

- Roald   Dahl, „Fascynujący świat książek”

adresat   wiersza, puenta, bohater pierwszoplanowy, związek frazeologiczny, notatka w   formie schematu, opis postaci

- podaje   tytuł swojej ulubionej książki

-   wskazuje w wierszu bezpośrednie zwroty do adresata

-   określa adresata wiersza

-   wskazuje dokończenia zdań zgodne z tekstem

-   wyszukuje w tekście Roalda Dahla informacje dotyczące głównej bohaterki i   czytanych przez nią książek

-   wskazuje w opowiadaniu bohaterów pierwszoplanowych

-   uzupełnia notatkę w formie schematu dotyczącą bohaterki opowiadania   „Fascynujący świat książek”

-   opisuje bohaterkę opowiadania na podstawie zebranych informacji

- wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego dotyczącego czytania

-   opowiada o treści i zaletach swojej ulubionej książki

-   wyjaśnia znaczenie sformułowania poetyckiego

- pisze   krótkie opowiadanie, którego puentą jest podany zwrot

- układa   hasło zachęcające do czytania książek

- wyraża   i uzasadnia swoją opinię na temat postępowania bohaterów tekstu Roalda Dahla

-   barwnie i szczegółowo opisuje bohaterkę tekstu „Fascynujący świat książek”

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

4.1

 

1

Podręcznik   do literatury

R:   Marcowe i kwietniowe wędrówki

B:   Książka – najlepszy przyjaciel

s.   181–183

99.

Namiętność   czytania

-   Michael Ende, „Namiętność czytania”

język   potoczny, wyraz bliskoznaczny

-   opowiada o swoich zainteresowaniach, korzystając z podanych pytań

-   wymienia wyrazy bliskoznaczne do określonego słowa

-   wyszukuje w tekście fragmenty dotyczące ludzkich namiętności

-   wskazuje w utworze przykład użycia języka potocznego

-   przygotowuje ciekawą i szczegółową prezentację dotyczącą jego zainteresowań

-   wypowiada się na temat znaczenia pasji w życiu człowieka, przedstawiając   odpowiednie argumenty

1.1

2.2

3.4

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Co   należy wiedzieć o częściach mowy?

s. 95–98

100.

Rzeczownik   łączy się z liczebnikiem

 

związek   wyrazowy liczebnika z rzeczownikiem, sposoby zapisywania dat, zaproszenie

-   odróżnia związki rzeczownika z liczebnikiem od innych związków wyrazowych

-   dopisuje poprawne formy liczebników do rzeczowników

-   wymienia pytania, na które odpowiada liczebnik w związkach z rzeczownikiem

-   określa formę gramatyczną podanych liczebników

- zna   przynajmniej jeden sposób zapisywania dat

-   zapisuje słownie swoją datę urodzenia

-   redaguje zaproszenie, poprawnie zapisując datę

- wie,   który wyraz w związku rzeczownika z liczebnikiem jest nadrzędny, a który   podrzędny

-   redaguje poprawny pod względem kompozycyjnym i językowym tekst zaproszenia,   uwzględniając wszystkie elementy tej formy wypowiedzi

-   zapisuje na trzy różne sposoby daty podanych świąt

1.1

2.1

2.2

2.3

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Marcowe i kwietniowe wędrówki

B:   Książka – najlepszy przyjaciel

s.   183–184

101.

„Ciekawscy   żyją mądrzej”

-   Czesław Miłosz, „Ojciec w bibliotece”

- Wanda   Chotomska, „Do widzenia!”

środki   stylistyczne (epitet, porównanie, przenośnia, uosobienie), opis postaci,   wyrazy pokrewne, podmiot liryczny

-   wyszukuje epitety w utworze Czesława Miłosza

-   opisuje wygląd bohatera wiersza „Ojciec w bibliotece”

- podaje wyrazy pokrewne do wskazanego słowa

-   określa, kim jest osoba mówiąca w wierszu Wandy Chotomskiej

-   sporządza zestawienie swoich ulubionych lektur

-   tłumaczy sens porównania i przenośni z utworu Czesława Miłosza oraz   uosobienia z wiersza Wandy Chotomskiej

- podaje   przysłowie, do którego nawiązuje przytoczony fragment tekstu

- wyraża   i uzasadnia swoją opinię na temat wartości książek

1.1

1.2

2.2

3.4

 

1

Podręcznik   do literatury

R:   Marcowe i kwietniowe wędrówki

B:   Książka – najlepszy przyjaciel

s.   185–186

102.

„Nie   zabłądzi ten, kto czyta...” – o wywiadzie słów kilka

Wywiad z   Wandą Chotomską

wywiad,   zaproszenie, związek frazeologiczny

- wie,   co to jest wywiad

-   odszukuje w wywiadzie informacje dotyczące pisarki

- pisze   zaproszenie na spotkanie ze znanym pisarzem lub pisarką

- wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego z tekstu

-   uczestniczy w odgrywaniu scenki, formułując pytania skierowane do wybranej   postaci literackiej

-   przedstawia i uzasadnia swoją opinię na temat zalet życia pisarza

- pisze   wywiad ze znanym pisarzem, korzystając z różnych źródeł informacji

-   aktywnie uczestniczy w odgrywaniu scenki, wcielając się w rolę postaci   literackiej

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

4.1

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. I

R: Czy   już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s.   99–104

103.

Sprawdź   swoją wiedzę i umiejętności

 

przymiotnik,   odmiana przymiotnika, przysłówek, liczebnik,    liczebniki główne,  porządkowe,   zbiorowe i ułamkowe, związek liczebnika z rzeczownikiem, wyraz bliskoznaczny,   zaproszenie, list

- wie,   przez co odmienia się przymiotnik

- wie,   że przysłówek jest nieodmienny

-   wyjaśnia, o czym informują przysłówki i liczebniki

-   wymienia rodzaje liczebników

-   wskazuje odpowiedzi na pytania zgodne z tekstem

-   wyszukuje w tekście przymiotniki, liczebniki, przysłówki, związki liczebnika   z rzeczownikiem

- określa   rodzaj wypisanych przymiotników

- tworzy   przysłówki od przymiotników

-   zapisuje słownie datę

-   odmienia liczebnik porządkowy przez przypadki

-   redaguje zaproszenie na uroczystość, uwzględniając najważniejsze elementy tej   formy wypowiedzi

- pisze   list na zadany temat

- wie, z   jakimi rzeczownikami łączą się liczebniki zbiorowe

-   wyjaśnia, na czym polega związek liczebnika z rzeczownikiem

-   wyszukuje w tekście wszystkie liczebniki porządkowe i główne

-   redaguje tekst zaproszenia, poprawny pod względem kompozycyjnym i językowym

- pisze   barwny i ciekawy list, poprawny pod względem kompozycyjnym, stylistycznym,   gramatycznym i ortograficznym

1.1

2.1

2.2

2.3

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: O   rycerzach

s.   187–191

104.

W   krainie rycerzy i templariuszy

-   Zbigniew Nienacki, „Templariusze”

opis   stroju, list

-   wymienia postacie rycerzy znane z książek i filmów

-   wskazuje dokończenia zdań zgodne z tekstem

-   zaznacza na osi podane przedziały czasowe

-   opisuje stroje templariuszy, joannitów i Krzyżaków na podstawie tekstu i   ilustracji

-   odszukuje w tekście informacje dotyczące templariuszy

-   uczestniczy w pisaniu listu na zadany temat, poszukując w różnych źródłach   dodatkowych informacji

-   wymienia cechy charakterystyczne dla rycerzy

- podaje   nazwę okresu historycznego, w którym działy się wydarzenia przedstawione w   tekście

- zna   zasady pisowni nazw członków zgromadzeń zakonnych

-   aktywnie uczestniczy w redagowaniu listu na podany temat, wykazując się   pomysłowością i dobierając odpowiednie środki językowe

1.1

2.1

2.3

2.5

4.1

1

Podręcznik   do literatury

R:   Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: O   rycerzach

s.   192–193

 

Słownik   języka polskiego

105.

Cechy   prawdziwego rycerza

- Jan   Długosz, „Śmierć Zawiszy Czarnego”

- Rainer Maria Rilke, „Rycerz”

opis

-   opowiada o Zawiszy Czarnym na podstawie podanych pytań

-   rozumie wskazane słowa w kontekście wiersza

- odszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie zwrotu zachować   się po rycersku

- wie,   kim byli Rycerze Okrągłego Stołu

-   opisuje polskie herby szlacheckie, korzystając z różnych źródeł informacji

- wyjaśnia sformułowanie poetyckie

-   przedstawia swoją opinię na temat rycerskości w dzisiejszych czasach

1.1

2.1

2.3

2.5

3.4

4.1

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R:   Budowa zdania

s. 4–6

106.

Co już   wiem o zdaniu?

 

wypowiedzenie,   zdanie, zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte

- wie,   co to jest wypowiedzenie i zdanie

-   wyjaśnia, z czego składa się zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte

-   wyodrębnia zdania w ciągu wyrazów

- tworzy   zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte

- układa   wypowiedzi bohaterów komiksu, posługując się zdaniami pojedynczymi

2.5

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R:   Budowa zdania

s. 7–9

107.

Jak   odróżnić zdanie od równoważnika zdania?

 

zdanie a   równoważnik zdania

- wie,   jaka jest różnica między zdaniem a równoważnikiem zdania

-   przekształca równoważniki zdań na zdania

-   zauważa wśród różnych wypowiedzeń niektóre równoważniki zdań

-   swobodnie odróżnia zdania od równoważników zdań

- układa   równoważniki zdań związane z treścią tekstu

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: O   rycerzach

s.   194–196

 

Słownik   języka polskiego

108.

Sir   Galimatias – nietypowy rycerz

- Martyn   Beardsley, „Nawiedzony pokój”

czas i   miejsce wydarzeń, słownik, rodzaje słowników, humor, związek frazeologiczny

-   określa czas i miejsce akcji

- odszukuje znaczenie wyrazu galimatias w słowniku języka   polskiego

- wie,   co zawiera słownik

-   wymienia rodzaje słowników

-   wyjaśnia, na czym polega humor w tekście, podając odpowiednie cytaty

-   odszukuje w tekście najważniejsze informacje na temat występujących w nim   postaci

-   wykonuje ilustrację do tekstu

- wie,   co zawierają poszczególne słowniki

-   opisuje postacie występujące w tekście

- wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych na podstawie kontekstu

- tłumaczy, jak rozumie wskazany fragment tekstu

-   wymyśla dla siebie zabawne imię znaczące

-   wykonuje ilustrację do tekstu, obrazującą cechy charakteru przedstawionych   postaci

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

4.1

1

Podręcznik   do literatury

R: Marcowe   i kwietniowe wędrówki

B:   Bohaterowie naszych lektur w świecie dorosłych

s.   197–201

109.

Dlaczego   czasem jest tak źle?

- Eric Knight, „Bądź uczciwy!”

opowiadanie,   zasady pisowni wyrazów z ó niewymiennym, ż, rz, h   i ch

- podaje   przykłady zachowań uczciwych i nieuczciwych

- czyta   tekst z podziałem na role, korzystając ze wskazówek narratora

-   wymienia bohaterów opowiadania

- krótko   charakteryzuje bohaterów tekstu

-   opowiada treść tekstu, korzystając z podanych pytań

- pisze   wspólnie z innymi uczniami krótkie opowiadanie zawierające wyrazy z   trudnościami ortograficznymi

-   płynnie czyta opowiadanie z podziałem na role, oddając charakter i uczucia   postaci

-   analizuje przyczyny sytuacji opisanej w tekście

-   aktywnie uczestniczy w redagowaniu opowiadania zawierającego wyrazy z   trudnościami ortograficznymi, wykazując się pomysłowością

1.1

2.1

2.3

2.5

3.4

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R:   Budowa zdania

s. 10–12

110.

Oznajmiam,   pytam, rozkazuję

 

podział   wypowiedzeń ze względu na cel, zdanie oznajmujące, pytające, rozkazujące,   znaki interpunkcyjne

-   uzupełnia zdania brakującymi znakami interpunkcyjnymi

- zna   podział zdań i równoważników zdań ze względu na cel wypowiedzi

-   przekształca zdania oznajmujące na rozkazujące

- układa   zdania pytające i rozkazujące

-   odróżnia zdania oznajmujące od pytających i rozkazujących

-   przekształca zdania oznajmujące na rozkazujące, zachowując tę samą osobę i   liczbę czasowników

-   formułuje zdania rozkazujące na podstawie fotografii

1.1

2.5

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R:   Budowa zdania

s. 13–15

111.

Interpunkcja   w zdaniu pojedynczym

 

zasady   stawiania przecinka – przecinek między wyrazami odpowiadającymi na to samo   pytanie, przecinek przed spójnikami

- wie,   kiedy w zdaniach pojedynczych stawia się przecinek

-   wymienia spójniki, przed którymi stawia się przecinek, oraz spójniki, przed   którymi nie stawia się przecinka

- stawia   brakujące przecinki w odpowiednich miejscach zdań

- układa   rymowankę z wyrazami odpowiadającymi na te same pytania

1.1

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Marcowe i kwietniowe wędrówki

B:   Bohaterowie naszych lektur w świecie dorosłych

s.   201–204

112.

Jak   trudno zrozumieć dorosłych...

-   Michael Ende, „Momo słucha zwierzeń przyjaciół”

czas i   miejsce akcji, bohater literacki, porządek chronologiczny wydarzeń, opis   przedmiotu

-   określa czas i miejsce akcji

-   opowiada o bohaterach tekstu i ich problemach

- układa   zdania w porządku chronologicznym

-   opisuje wygląd zabawek z tekstu i ocenia ich przydatność

- wyraża   i uzasadnia swoje zdanie na temat problemów bohaterów tekstu

-   dostrzega rolę wyobraźni w dziecięcych zabawach

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

1

Podręcznik   do literatury

R:   Marcowe i kwietniowe wędrówki

B:   Bohaterowie naszych lektur w świecie dorosłych

s.   205–206

113.

Poznaję   Calvina i Hobbesa

- Bill   Watterson, „Pora do szkoły”, „Najlepszy przyjaciel”, „Rozmowa   z mamą”

- „Rady   dla dyskutujących”

dyskusja,   zasady kulturalnej dyskusji

-   opisuje sytuację przedstawioną w poszczególnych fragmentach komiksów

-   opowiada o uczuciach towarzyszących bohaterowi komiksu

-   odszukuje w komiksie informacje dotyczące bohaterów

-   uczestniczy w dyskusji, korzystając ze wskazówek

-   opisuje sytuację z wybranego fragmentu komiksu z perspektywy określonej   postaci

- podaje   przykłady słów, które mogą znaczyć coś innego dla dzieci i dorosłych

- wyraża   i uzasadnia swoje zdanie na temat poczucia winy

-   opowiada o różnicach w patrzeniu na świat przez dzieci i dorosłych

-   formułuje zwięzłe i trafne argumenty, aktywnie uczestnicząc w dyskusji na   określony temat

1.1

2.2

3.4

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R:   Budowa zdania

s. 16–18

114.

Szeregi   i związki wyrazowe

 

związek   wyrazowy, wyraz nadrzędny i podrzędny, związek główny i poboczny, szereg   wyrazów

- wie,   czym różni się wyraz nadrzędny od podrzędnego

- wie,   które części mowy tworzą w zdaniu związek główny, a które – związki poboczne

-   wskazuje w zdaniach związki główne

-   wskazuje w zdaniach szeregi wyrazów

- układa   zdania z podanymi związkami wyrazowymi oraz z szeregami wyrazów

-   wyjaśnia, co to jest szereg wyrazów

-   wypisuje ze zdania wszystkie związki wyrazowe

- wie,   na jakie pytania odpowiadają wyrazy podrzędne w związkach wyrazowych

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Marcowe i kwietniowe wędrówki

B:   Pisownia wyrazów z ą, ę, om, on, em i en

s.   207–210

115.

Kłopotliwe   ą i ę

- Ewa Tarnowska,   „Wędrujące zwierzęta”

zasady   pisowni wyrazów z ą i ę, wyraz pokrewny, rym, opowiadanie

- zna   zasady pisowni wyrazów z ą i ę

-   wypisuje z tekstu wyrazy z ą i ę

- dzieli   wyrazy na rzeczowniki i czasowniki

-   określa formę gramatyczną wyrazów

- odmienia rzeczowniki przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej

- łączy   w pary rymujące się wyrazy

-   uzupełnia związki frazeologiczne wyrazami z ą i ę

-   przyporządkowuje wyrazy z ą i ę do poszczególnych reguł pisowni

- układa   zdania z wyrazami z ę w określonej formie

- tworzy   formy czasu przeszłego od bezokoliczników

- podaje   wyrazy pokrewne do wskazanych słów lub inne formy tych wyrazów, w których ą   wymienia się na ę

- wie, w   jakich formach rzeczowników pisze się końcówkę -om

- tworzy formy celownika liczby mnogiej od podanych rzeczowników

- układa   z rozsypanych sylab wyrazy z em, en, on i om

- pisze   krótkie opowiadanie z wyrazami z en i on

-   stosuje w swoich wypowiedziach zasady pisowni ą i ę

1.1

2.1

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Czy   już wiesz?, Czy już potrafisz?, To wiem!, To potrafię!, Sprawdź swoją wiedzę   i umiejętności

s.   211–212, 214–215

116.

Sprawdź   swoją wiedzę i umiejętności

 

rymy   dokładne i niedokładne, wywiad, słownik, rodzaje słowników, zasady pisowni   wyrazów z ą, ę i om, zasady stawiania przecinka w zdaniu   złożonym, dialog

- wie,   co zawiera słownik

- zna   zasady pisowni wyrazów z ą, ę i om

-   odszukuje informacje w definicji słownikowej

-   wskazuje dokończenia zdań zgodne z treścią tekstu

-   uzasadnia pisownię ą lub ę w podanych wyrazach

-   uzupełnia zdania brakującymi przecinkami

- określa, w którym słowniku można znaleźć informacje na temat odmiany   wyrazów

- pisze   dialog na zadany temat

-   wyjaśnia różnicę między rymami dokładnymi a niedokładnymi

- wie,   co to jest wywiad

- wie,   jakie informacje można znaleźć w poszczególnych słownikach

-   wyjaśnia znaczenie skrótów zastosowanych w definicji słownikowej

- pisze   ciekawy dialog na zadany temat, pamiętając o poprawnym zapisie

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B:   Niedługo lato, Majowe i czerwcowe wędrówki po Polsce

s.   217–218, 261

117.

Jak   pięknie zakwitły czereśnie

- Julian   Tuwim, „Czereśnie”

środki   stylistyczne (epitet, neologizm, uosobienie), legenda

-   przedstawia sytuację opisaną w wierszu

-   wypisuje z wiersza epitety

-   określa, od jakich wyrazów pochodzą przysłówki występujące w wierszu

-   rozpoznaje neologizm wśród innych wyrazów

-   wskazuje w wierszu uosobienie oraz neologizm

-   odszukuje w różnych źródłach informacje na temat Mikołajek i Fromborka

-   opowiada jedną z legend związanych z herbem Mikołajek

-   przygotowuje prezentację na temat Mikołaja Kopernika

1.1

1.2

4.1

 

1

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B:   Niedługo lato

s.   218–219

 

Słownik   języka polskiego

118.

Moja   mama jest piękna

-   Tadeusz Konwicki, „Twarz mojej mamy”

nastrój   utworu, opis postaci, narrator, porównanie, Dzień Matki

- krótko   opisuje wygląd koleżanki lub kolegi z klasy, uwzględniając najważniejsze   informacje

- odszukuje w tekście określenia poszczególnych elementów wyglądu   postaci

-   wyjaśnia, od jakich słów pochodzą podane wyrazy, i odpowiada, jaka to część   mowy

-   opisuje twarz swojej mamy, stosując porównania

- wie,   kiedy obchodzi się Dzień Matki

-   określa nastrój utworu

- wyszukuje   w tekście fragmenty mówiące o uczuciach narratora

-   szczegółowo i plastycznie opisuje twarz swojej mamy, wyrażając uczucia za   pomocą odpowiednich środków językowych

- pisze   dla mamy krótki wiersz z okazji Dnia Matki

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

4.1

1

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B:   Niedługo lato s. 220–222

119.

Jak   dobrze mieć kogoś bliskiego

Dzieła   sztuki pod lupą

- Mary   Cassatt, „Śniadanie w łóżku”

-   Pierre-Auguste Renoir, „Matka i dziecko”

- Irena   Landau, „Piosenka o tacie”

interpretacja   obrazów, zasady pisowni wyrazów z przeczeniem nie, Dzień Ojca

-   porównuje obrazy, odpowiadając na pytania z nimi związane

- wyraża   swoją opinię na temat dzieł

-   przedstawia treść wiersza

-   wyjaśnia pisownię podanych wyrazów z przeczeniem nie

- wie, kiedy   obchodzi się Dzień Ojca

-   wskazuje podobieństwa między wybranym bohaterem literackim lub filmowym a   swoim tatą

-   barwnie i szczegółowo opisuje obrazy, stosując pojęcia plastyczne i wskazując   środki wyrażające uczucia postaci

-   odszukuje w różnych źródłach wiadomości dotyczące Mary Cassatt i Pierre’a-Auguste’a   Renoira

-   znajduje w różnych źródłach informacje na temat postaci Batmana

- układa   krótki wiersz i recytuje go tacie w Dniu Ojca

1.1

1.2

2.1

2.5

3.4

4.1

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R: Budowa   zdania

s. 19–21

120.

Rozpoznaję   podmiot i orzeczenie

 

podmiot   i orzeczenie, grupa podmiotu i grupa orzeczenia, wykres zdania pojedynczego

- wie,   co określa podmiot i orzeczenie, czym są wyrażane i na jakie pytania   odpowiadają

 - wie, co to jest grupa podmiotu i grupa   orzeczenia

- układa   zdania pojedyncze rozwinięte

-   wskazuje w zdaniach podmiot i orzeczenie

-   częściowo sporządza wykres zdania

-   poprawnie sporządza wykres zdania

- układa   zdanie pasujące do wykresu

-   zaznacza na wykresie zdania grupę podmiotu i grupę orzeczenia

2.5

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R:   Budowa zdania

s. 22–24

121.

Przydawka   określa rzeczownik

 

podmiot,   przydawka, opis postaci

- wie,   co określa przydawka, czym może być wyrażana i na jakie pytania najczęściej   odpowiada

-   odróżnia przydawki od innych części zdania

-   wskazuje w zdaniach przydawki

-   określa, jakimi częściami mowy są wyrażone wskazane przydawki

-   opisuje postać widoczną na fotografii, wykorzystując podane związki wyrazowe   z przydawkami

- układa   zdania, w których występują po dwie przydawki

-   barwnie i szczegółowo opisuje postać widoczną na fotografii, uwzględniając   reguły kompozycyjne, stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne

2.1

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B:   Niedługo lato

s.   222–223

122.

Lody są   pyszne!

-   Władysław Kopaliński, „Lody”

reklama,   notatka

-   formułuje pytania lub odpowiedzi zgodne z treścią tekstu

-   zapisuje informacje na temat pochodzenia lodów zapamiętane po przeczytaniu   tekstu

-   sporządza notatkę o Marco Polo na podstawie tekstu „Lody” oraz innych źródeł

- układa   hasło reklamowe

-   sporządza notatkę na temat wybranego podróżnika lub odkrywcy, korzystając z   różnych źródeł informacji

1.1

2.1

2.2

2.3

2.5

4.1

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R:   Budowa zdania

s. 25–28

123.

Dopełnienie   i okolicznik

 

dopełnienie,   okolicznik, wykres zdania pojedynczego

- wie,   co określają, czym są wyrażane i na jakie pytania odpowiadają dopełnienie i   okolicznik

- wie,   że dopełnienie i okolicznik należą najczęściej do grupy orzeczenia

-   wskazuje dopełnienia i okoliczniki w zdaniach

-   częściowo uzupełnia wykresy zdań

-   formułuje pytania, na które odpowiadają wyróżnione części zdań

-   częściowo wykonuje wykresy zdań

-   formułuje pytania do części zdania przedstawionych na wykresie

- podaje   nazwy wszystkich części zdania przedstawionego na wykresie

-   oddziela grupę podmiotu od grupy orzeczenia

-   poprawnie i starannie wykonuje wykresy zdań

1.1

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B:   Niedługo lato

s.   224–226

124.

Koniec   roku w szkole czarodziejów

- Joanne   Kathleen Rowling, „Koniec roku”

czas i   miejsce akcji, bohater literacki

-   określa czas i miejsce akcji opowiadania

-   odszukuje w tekście informacje dotyczące powodów przyznania nagród   poszczególnym bohaterom

-   wyjaśnia znaczenie wyrażenia z tekstu

-   opisuje zachowanie postaci, korzystając z podanych określeń

- wymienia tytuły lektur, w których występują bohaterowie o   określonych cechach

- tłumaczy, jak rozumie wskazany fragment tekstu, i wyraża swoją   opinię na jego temat

1.1

1.2

2.5

3.4

1

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B: W   świecie dźwięku i obrazu

s.   227–229

125.

Kiedy   kina były oazą spokoju

-   Konstanty Ildefons Gałczyński, „Małe kina”

rodzaje   filmów, podmiot liryczny, środki stylistyczne (epitet, porównanie,   przenośnia, neologizm), nastrój wiersza, funkcja środków stylistycznych, rym   niedokładny

-   wskazuje w wierszu środki stylistyczne oraz rymy

-   zmienia formę określonych czasowników

- wie,   jaką funkcję pełnią w literaturze środki stylistyczne

-   porównuje ulubione kino z kinem opisanym w wierszu

-   wyjaśnia pojęcia: film animowany, film fabularny, film dokumentalny

-   tłumaczy znaczenie poetyckich sformułowań oraz wyrazów peryferia i meander

-   określa nastrój utworu

-   wyjaśnia, co oznaczają poszczególne środki stylistyczne występujące w wierszu

-   wskazuje w utworze rymy niedokładne

- tworzy   neologizmy o określonej tematyce

-   ciekawie opowiada o dowolnym wydarzeniu, używając czasowników w określonej   formie

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R:   Budowa zdania

s. 29–30

126.

Co to   jest zdanie złożone?

 

zdanie   złożone, zdanie składowe

- wie,   jak zbudowane jest zdanie złożone

-   odróżnia zdania pojedyncze od złożonych

- tworzy zdania złożone, dokańczając podane wypowiedzenia

- układa   wypowiedź na zadany temat

- tworzy   wypowiedź na zadany temat składającą się ze zdań złożonych

- układa   zdania złożone będące objaśnieniami do haseł z krzyżówki

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B: W   świecie dźwięku i obrazu

s.   230–232

127.

Zostań   kinomanem

- Piotr   Wereśniak, fragment „Alchemii scenariusza filmowego [...]”

-   Elżbieta Królikowska-Avis, „Zanim pomysł stanie się scenariuszem...”

-   „Słowniczek kinomana”

pojęcia   związane z filmem, dialog

- ocenia   wybrany film według kryteriów opisanych w tekście Piotra Wereśniaka

-   odpowiada, jaką formą wypowiedzi jest fragment książki Elżbiety   Królikowskiej-Avis, wskazując w tekście wyróżniki dialogu

-   opowiada o powstaniu filmu, korzystając z podanych pytań

-   odszukuje w różnych źródłach wiadomości na temat scenarzystów trzech   ulubionych filmów

- podaje   tytuły filmów, które uważa za najlepszy i najgorszy, i uzasadnia swój wybór

- zna   pojęcia związane z filmem

-   wyjaśnia tytuł tekstu Piotra Wereśniaka

-   wymienia osoby i czynności, które wpływają na ostateczny kształt filmu, i   wyjaśnia ich rolę w powstaniu dzieła

- podaje   tytuły książek, na podstawie których powstały adaptacje filmowe

-   stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia związane z filmem

1.1

2.2

3.4

4.1

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R:   Budowa zdania

s. 31–33

128.

Zdania   złożone podrzędnie

 

zdanie   złożone podrzędnie, zdania składowe, wykres zdania złożonego podrzędnie,   przecinek w zdaniu złożonym podrzędnie

- tworzy   zdania podrzędne składowe, odpowiadając na podane pytania

- wie, z   czego się składa zdanie złożone podrzędnie

- zna   zasady sporządzania wykresu zdania złożonego podrzędnie

-   formułuje pytania, na które odpowiadają zdania podrzędne w podanych zdaniach   złożonych

- tworzy   ze zdań pojedynczych zdania złożone podrzędnie

- wie,   że zdania składowe w zdaniu złożonym podrzędnie zawsze oddziela się   przecinkiem

-   wstawia brakujące przecinki w zdaniach złożonych

-   wykonuje wykresy zdań złożonych

- układa   zdania do wykresów zdań złożonych

-   przekształca z zachowaniem zasad interpunkcji zdania pojedyncze w zdania   złożone podrzędnie, nie zmieniając ich treści

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B: W   świecie dźwięku i obrazu

s. 233

129.

Kino   przybytkiem kultury

-   Grzegorz Kasdepke, „Śmiecenie”

świat   przedstawiony, bohater literacki, zasady pisowni czasowników z ą i ę,   zasady zachowania w kinie

-   opowiada o świecie przedstawionym w tekście

-   wymienia przykłady dobrego zachowania opisane w utworze

-   opowiada o uczuciach bohaterów, przytaczając odpowiednie fragmenty tekstu

-   wyszukuje w tekście czasowniki zawierające ą i ę

-   objaśnia zasady pisowni czasowników z ą i ę

-   wyjaśnia, na czym polega żartobliwy charakter utworu

- wyraża   i uzasadnia swoją opinię na temat kina

- układa   hasło zakazujące śmiecenia

1.1

1.2

2.2

3.4

2

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B: W   świecie dźwięku i obrazu

s.   234–235

130.

Czy   można zawładnąć wyobraźnią?

- Robert   Mirzyński, „Zawładnąć wyobraźnią”

słuchowisko

-   odszukuje w tekście informacje na temat słuchowiska Orsona Wellesa

-   opowiada treść słuchowiska, o którym jest mowa w tekście

- wypisuje z tekstu elementy gwarantujące sukces słuchowiska radiowego

-   przedstawia i uzasadnia swoją opinię na temat opisanego słuchowiska

1.1

3.4

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R:   Budowa zdania

s. 34–36

131.

Zdania   złożone współrzędnie

 

zdanie   złożone współrzędnie, zdania składowe, przecinek w zdaniu złożonym   współrzędnie

- wie, z   czego składa się zdanie złożone współrzędnie

- zna   zasady sporządzania wykresu zdań złożonych współrzędnie

- tworzy   zdania złożone współrzędnie, łącząc określone wyrażenia lub układając   dokończenia zdań

-   wskazuje w tekście zdania złożone współrzędnie

-   wymienia spójniki, przed którymi w zdaniach złożonych współrzędnie stawia się   przecinek, oraz spójniki, przed którymi się go nie stosuje

- układa   zdania złożone współrzędnie ze spójnikami, przed którymi stawia się przecinek

-   uzupełnia zdania złożone współrzędnie brakującymi spójnikami

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B: W   świecie dźwięku i obrazu

s.   235–237

132.

I ty   możesz być radiowcem

- Maciej   Józef Kwiatkowski, „W krainie radiowych czarów”

film,   audycja radiowa, słuchowisko, zasady pisowni wyrazów z ż i rz

-   wskazuje dokończenia zdań zgodne z treścią tekstu

- wie,   co to jest słuchowisko

- wyszukuje w tekście informacje na temat efektów akustycznych i osób   biorących udział w przygotowaniu słuchowiska

-   wskazuje różnicę między filmem a audycją radiową

-   przygotowuje wspólnie z innymi uczniami słuchowisko radiowe według podanych   wskazówek

- przedstawia w punktach zadania realizatora słuchowiska, zgodnie z   wiadomościami zawartymi w tekście

-   wyjaśnia pisownię wyrazów z ż i rz, podając odpowiednie zasady   ortograficzne

-   uczestniczy w przygotowaniu słuchowiska radiowego, wykazując się   pomysłowością i zaangażowaniem

1.1

2.5

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R: Czy   już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 37–41

133.

Sprawdź   swoją wiedzę i umiejętności

 

wypowiedzenie,   zdanie a równoważnik zdania, podział zdań ze względu na cel wypowiedzi,   przecinek w zdaniu pojedynczym, szereg wyrazów, związek wyrazowy, podmiot,   orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik, zdanie złożone podrzędnie i   współrzędnie, zdania składowe

- wie,   co to jest wypowiedzenie

- wie,   jak dzielą się zdania i równoważniki zdań ze względu na cel wypowiedzi

- wie,   kiedy stawia się przecinek w zdaniu pojedynczym

- zna   różnicę pomiędzy szeregiem wyrazów a związkiem wyrazowym

- wie,   co to jest podmiot i orzeczenie

- wie,   jaką funkcję pełni w zdaniu przydawka i na jakie pytania odpowiada

-   wymienia i charakteryzuje części zdania określające czasownik

- wie, z   czego składa się zdanie złożone

-   wymienia rodzaje zdań złożonych i wskazuje różnice między nimi

-   wskazuje dokończenia zdań zgodne z treścią tekstu

-   odróżnia zdanie pojedyncze od równoważnika zdania i zdań złożonych

-   przekształca równoważnik zdania na zdanie pojedyncze

-   wyszukuje w tekście zdanie złożone podrzędnie i zdanie złożone współrzędnie

-   wypisuje ze zdania związek główny i przynajmniej jeden ze związków pobocznych

-   częściowo wykonuje wykresy podanych zdań pojedynczych i złożonych

-   wskazuje w zdaniu wszystkie związki wyrazowe

- zadaje   pytania, na które w związku wyrazowym odpowiada wyraz podrzędny

-   poprawnie wykonuje wykresy zdań pojedynczych i złożonych

- nazywa   wszystkie części zdania przedstawionego na wykresie

-   wskazuje w zdaniu grupę podmiotu i grupę orzeczenia

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B:   Dzieci różnych kultur

s. 238–241

134.

Dlaczego   Kali uciekł?

- Henryk   Sienkiewicz, „Kali”

zasady   pisowni nazw własnych, czas i miejsce akcji, bohater pierwszoplanowy i   drugoplanowy, narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa, dialog, opis,   opowiadanie, związek frazeologiczny, wątek

- określa   czas i miejsce akcji fragmentu książki

-   wskazuje w tekście bohaterów pierwszoplanowych i drugoplanowych

-   określa rodzaj narracji

-   wyszukuje w tekście informacje dotyczące bohaterów

-   przedstawia główny wątek wybranej powieści

-   poprawnie zapisuje nazwy kontynentów, państw i ich mieszkańców

- wie,   co to jest wątek

- tworzy   notatki w formie schematów, dotyczące bohaterów opowiadania

-   opowiada o zdarzeniach związanych z głównym bohaterem tekstu

-   odszukuje w tekście fragmenty będące: dialogiem, opisem, opowiadaniem

-   dopisuje do każdej postaci występującej w tekście związek frazeologiczny   określający jej charakter

1.1

1.2

2.1

3.4

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R:   Litery i głoski

s. 42–46

135.

Głoska i   litera

 

litera,   sylaba, głoska, funkcje głoski i, samogłoska i spółgłoska

- zna   pojęcia: głoska, litera, sylaba

- dzieli   wyrazy na głoski, litery i sylaby

-   odróżnia samogłoski od spółgłosek

-   wyjaśnia, co to jest głoska, litera, sylaba

-   rozróżnia funkcje litery i w poszczególnych wyrazach

- podaje   synonim wyrazu sylaba

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B:   Dzieci różnych kultur

s.   242–245

136.

Czy   postępowanie Tomka jest godne naśladowania?

- Mark   Twain, „Szkółka niedzielna”

plan   wydarzeń, równoważnik zdania, zdanie oznajmujące, zdrobnienie, narrator,   związek frazeologiczny

- układa   plan wydarzeń opisanych w tekście, stosując równoważniki zdań

-   przekształca równoważniki zdań na zdania oznajmujące

-   opowiada o wydarzeniach opisanych w tekście, korzystając z planu

- wyszukuje   w utworze informacje na temat nauki w szkółkach niedzielnych

-   odszukuje w tekście zdrobnienia

-   znajduje w utworze bezpośrednie zwroty narratora do czytelników

- pisze   list na podany temat

-   określa rolę zdrobnień we wskazanym fragmencie

- wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych na podstawie kontekstu

-   redaguje ciekawy i szczegółowy list, stosując bogate słownictwo i   przestrzegając zasad kompozycyjnych, stylistycznych, gramatycznych i   ortograficznych

- ocenia   postępowanie bohatera

-   wypowiada się na temat wartości, jakie niesie ze sobą lektura tekstów   biblijnych

-   przedstawia wymyślone przez siebie zakończenie historii opisanej w tekście

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

1

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B:   Dzieci różnych kultur

s. 246

137.

O czym   dzieci chcą powiedzieć papieżowi?

- Julian   Kornhauser, „Kalekie dzieci rozmawiają z Papieżem w jednym z miast   brazylijskich”

przenośnia,   notatka

- wyszukuje w wierszu określenie   dotyczące adresata

-   przedstawia treść utworu

-   sporządza notatkę w dowolnej formie na temat sposobu pomocy dzieciom   niepełnosprawnym

-   korzystając z różnych źródeł, gromadzi informacje o sytuacji ludzi   niepełnosprawnych we współczesnym świecie

-   wyjaśnia znaczenie przenośni występującej w wierszu

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.4

4.1

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R:   Litery i głoski

s. 47–48

138.

Dźwięczność   i bezdźwięczność głosek

 

głoski   dźwięczne i bezdźwięczne, kolejność alfabetyczna wyrazów

-   odróżnia głoski dźwięczne od bezdźwięcznych

- układa   wyrazy w kolejności alfabetycznej

- wie,   jakie głoski bezdźwięczne odpowiadają poszczególnym głoskom dźwięcznym

2.5

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R:   Litery i głoski

s. 49–50

139.

Spółgłoski   twarde i miękkie

 

spółgłoski   twarde i miękkie, list

-   odróżnia spółgłoski miękkie od twardych

-   zapisuje wyrazy ze spółgłoską miękką

- wie, w   jaki sposób oznacza się miękkość spółgłosek

- pisze   list na podany temat

-   zastępuje w podanych wyrazach spółgłoski twarde miękkimi

2.1

2.3

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B:   Bohaterowie naszych lektur podróżują

s.   247–249

 

Jan   Parandowski, „Mitologia”

140.

Wielkie   poszukiwanie

-   Michael Ende, „Wędrówka w krainie fantazji”

wyraz   pokrewny, sentencja, porządek chronologiczny wydarzeń, akcja, mitologia

-   wymienia trzy wyrazy pokrewne do danego słowa

- wyjaśnia sens podanej sentencji

-   przedstawia treść tekstu

-   odszukuje w różnych źródłach przysłowia, powiedzenia i cytaty związane z   podróżowaniem

-   porządkuje chronologicznie zdania

- wie,   czym był mitologiczny Sfinks

-   wyjaśnia nazwę krainy opisanej w tekście

-   odszukuje w „Mitologii” informacje o Sfinksie

1.1

4.1

1

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B:   Bohaterowie naszych lektur podróżują

s.   250–253

141.

Wizyta   Tomka w portowym mieście

- Alfred   Szklarski, „W drogę”

środki   stylistyczne (epitet, przenośnia, onomatopeja, porównanie), dialog, narracja   trzecioosobowa, sprawozdanie

- czyta   tekst z podziałem na role

-   odszukuje w tekście informacje na temat bohaterów

- układa   zdania dotyczące określonych postaci, wykorzystując podane wyrazy

- nazywa   środki stylistyczne występujące we fragmentach tekstu

- wie,   co to jest sprawozdanie

- pisze   sprawozdanie ze swojej najciekawszej podróży, uwzględniając wszystkie   najważniejsze informacje

-   korzystając z różnych źródeł informacji, przygotowuje pomysłową prezentację w   formie plakatu na temat Australii

-   płynnie czyta tekst z podziałem na role, z poprawną artykulacją i właściwą   intonacją

-   opisuje uczucia bohatera, korzystając z podanych pytań

-   przekształca dialog na fragment narracji w trzeciej osobie

- pisze   barwne i szczegółowe sprawozdanie ze swojej najciekawszej podróży, poprawne   pod względem kompozycyjnym, stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

4.1

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R:   Litery i głoski

s. 51–52

 

Słownik   ortograficzny

142.

Głoski   ustne i nosowe

 

głoski   ustne i nosowe, zasady pisowni -om i -ą w zakończeniach   rzeczowników

- wie,   które głoski są ustne, a które nosowe

-   uzupełnia wyrazy literami: ą, ę, om, on, em,   en, korzystając ze słownika ortograficznego

-   uzupełnia zdania formami rzeczowników kończącymi się na -ą i -om

-   wskazuje w wyrazach litery oznaczające głoski nosowe

- tworzy   formy czasowników zakończone na -ę

- wie,   jak wymawiane są głoski ustne, a jak nosowe

-   formułuje wnioski dotyczące pisowni ą i om w zakończeniach   rzeczowników

1.12.5

4.1

1

Podręcznik   do nauki o języku cz. II

R: Czy   już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 53–56

143.

Sprawdź   swoją wiedzę i umiejętności

 

głoska,   litera, sylaba, funkcje głoski i, samogłoska i spółgłoska, głoski   dźwięczne i bezdźwięczne, twarde i miękkie, ustne i nosowe, kolejność   alfabetyczna wyrazów

- wie, w   jaki sposób oznacza się miękkość spółgłosek

- zna   podział głosek na spółgłoski i samogłoski, głoski dźwięczne i bezdźwięczne,   twarde i miękkie, ustne i nosowe

- dzieli   wyrazy na głoski, litery i sylaby

-   odróżnia głoski ustne od nosowych, dźwięczne od bezdźwięcznych oraz   samogłoski od spółgłosek

- tworzy   formy wyrazów zakończone na -om, -ą i -ę

- układa   wyrazy w kolejności alfabetycznej

- wie,   co to jest głoska, litera, sylaba

-   określa funkcje litery i w różnych wyrazach

1.1

2.5

1

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B:   Bohaterowie naszych lektur podróżują

s.   253–255

 

Słownik   języka polskiego

144.

Reportaż   z podróży

- Jacek   Hugo-Bader, „Rowerem przez Chiny”

reportaż

- na   podstawie tekstu opowiada o autorze reportażu

-   przedstawia treść tekstu

-   odszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie wyrazów z tekstu

- układa   zdania z określonymi wyrazami

- zna   pojęcie: reportaż

-   formułuje argumenty dotyczące zalet lub wad podróżowania rowerem

-   wyjaśnia, jak rozumie przytoczoną wypowiedź dotyczącą pisania reportażu

-   wymyśla oryginalną nazwę dla wybranego pojazdu

1.1

2.2

3.4

4.1

1

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B:   Pisownia i, j w zakończeniach rzeczowników

s.   256–258

145.

Trudne   zakończenia rzeczowników

 

zasady   pisowni rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych na -ia, -ja,   opowiadanie

- podaje   rzeczowniki z zakończeniami -ia, -ja

- wie,   jakie zakończenia przyjmują w określonych przypadkach rzeczowniki rodzaju   żeńskiego zakończone na -ia, -ja

- układa   z rozsypanych sylab wyrazy z zakończeniami -ia, -ja

- tworzy   zdania z wyrazami z zakończeniami -ia, -ja

- poprawnie   zapisuje formy dopełniacza, celownika i miejscownika rzeczowników   zakończonych na -ia, -ja

-   odmienia wyrazy z zakończeniami -ia, -ja przez przypadki w obu   liczbach

- układa   opowiadanie z wyrazami zakończonymi na -ia, -ja

1.1

2.1

2.3

2.5

4.1

1

Podręcznik   do literatury

R:   Majowe i czerwcowe wędrówki

B: Czy   już wiesz?, Czy już potrafisz?, To wiem!, To potrafię!, Sprawdź swoją wiedzę   i umiejętności

s.   259–260, 262–263

146.

Sprawdź   swoją wiedzę i umiejętności

 

rodzaje   filmów, środki stylistyczne i ich funkcje, słuchowisko radiowe, wątek,   sprawozdanie, zasady pisowni i, j w zakończeniach rzeczowników   rodzaju żeńskiego oraz pisowni wyrazów z ó, ż, ch i ą,   homonim

-   wymienia środki stylistyczne

- wie, w   jakim celu pisze się sprawozdanie

- wypisuje w punktach z definicji słownikowej informacje na temat   podanego wyrazu

-   wskazuje dokończenia zdań zgodne z treścią tekstu

-   wskazuje wśród par wyrazów homonimy

- wyjaśnia znaczenie podanego słowa na podstawie   kontekstu

-   uzasadnia pisownię wymienionych wyrazów z ó, ż, ch, ą

- nazywa środki stylistyczne występujące w podanych fragmentach   wierszy

- pisze   sprawozdanie z określonego wydarzenia, uwzględniając najważniejsze informacje

-   wymienia rodzaje filmów

-   wyjaśnia, na czym polega funkcja środków stylistycznych w utworach   literackich

- wie,   co to jest wątek i słuchowisko

- zna   zasady pisowni i, j w zakończeniach rzeczowników rodzaju   żeńskiego

- pisze   barwne i szczegółowe sprawozdanie z określonego wydarzenia, poprawne pod   względem kompozycyjnym, stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

1

 

 

Propozycje lektur do omówienia na lekcjach języka polskiego w klasie V

 

 

Środki dydaktyczne

Numer i temat lekcji

Zagadnienia

Wymagania podstawowe

Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:

Standardy

Liczba godzin

 

Michael Ende „Momo”

 

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Bohaterowie naszych lektur w   świecie dorosłych

s. 201–204

 

Słownik języka polskiego

1.   W niezwykłym świecie Momo

postać   Michaela Endego, świat przedstawiony, hasło reklamowe, ramowy i szczegółowy   plan wydarzeń, opis postaci, notatka

-   wyraża własną opinię na temat lektury, korzystając z podanego słownictwa

-   odpowiada na pytania dotyczące świata przedstawionego w tekście

-   tworzy na podstawie punktów planu ramowego szczegółowy plan wydarzeń   opisanych w tekście

-   wyjaśnia sens powiedzeń dotyczących czasu

-   podaje imiona bohaterów, do których odnoszą się wskazane cytaty

-   odszukuje w tekście fragmenty mówiące o czasie

-   wykonuje plakat przedstawiający baśniową wizję czasu

- wyszukuje   w lekturze hasła nakłaniające do oszczędzania czasu

-   wyjaśnia znaczenie podanych wyrazów, korzystając ze słownika języka polskiego  

-   opisuje główną bohaterkę lektury

-   wie, kim był Michael Ende

-   wypowiada się na temat przeczytanej lektury swobodnie i z użyciem bogatego   słownictwa

-   opowiada o przebiegu zdarzeń, o których mowa w lekturze

-   wypowiada się na temat poszczególnych postaci

-   ciekawie wygłasza słowo wstępne zachęcające do przeczytania powieści i   obejrzenia filmu opartego na jej motywach
  - definiuje pojęcie czas za pomocą haseł, ilustracji lub symboli

-   układa hasła reklamowe dotyczące czasu
  - tworzy notatkę na temat wartości czasu

-   ocenia postępowanie głównej bohaterki tekstu

-   aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat umiejętności słuchania, wyrażając   swoje zdanie i odpowiednio je uzasadniając

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

3.1

3.5

4.1

5

Roald Dahl „Matylda”

 

Podręcznik do literatury

R: Marcowe i kwietniowe wędrówki

B: Książka – najlepszy przyjaciel

s. 176–180

 

Encyklopedia

Internet

2.   „Matylda” – opowieść o cudownym dziecku

postać   Roalda Dahla, opis postaci, leksykon, streszczenie, notka biograficzna,   atrybut, świat przedstawiony, prawa dziecka, apel

-   odpowiada na pytania dotyczące poszczególnych postaci z lektury

-   opisuje bohaterkę tekstu

-   wyszukuje w tekście informacje na temat książek przeczytanych przez Matyldę

-   przypisuje atrybut głównej bohaterce tekstu

-   zna prawa dziecka

-   odszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie podanego wyrazu

-   redaguje tekst apelu do dorosłych w obronie Matyldy

-   uzasadnia, dlaczego główną bohaterkę powieści można nazwać cudownym dzieckiem

-   projektuje stronę leksykonu dotyczącą przeczytanej lektury, zawierającą   streszczenie powieści, notkę biograficzną o autorze oraz atrybut głównej   bohaterki

-   aktywnie uczestniczy w dyskusji, wyrażając i uzasadniając swoją opinię na   temat dzieciństwa Matyldy

-   układa dalszy ciąg wydarzeń opisanych w tekście

-   wie, co to jest Konwencja o Prawach Dziecka

-   wykonuje plakat zawierający apel do dorosłych w obronie Matyldy

1.1

1.2

2.1

2.3

2.5

4.1

 

3